Navigation path

Partnerstva za napredak

ESF pruža podršku velikom broju organizacija aktivnih na području zapošljavanja kako bi im pomogao u doprinosu na području stvaranja politika i primjene reformi.

Uz podršku učinkovitim i produktivnim javnim službama, ESF pomaže i mnogim drugim organizacijama steći kapacitete i vještine potrebne za poticanje zapošljavanja. Između ostalog, to su obrazovne ustanove, radničke organizacije, nevladine organizacije koje se bave zapošljavanjem, socijalnom uključenošću i ranjivim skupinama te organizacijama poslodavaca. Visoka razina stvaranja politika i vještina upravljanja među tim akterima građanskog društva bitna je ako želimo da oni djeluju u međusobnom partnerstvu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju reformiranja sustava zapošljavanja i primjene politika.

Istockphoto/14377944

ESF promiče umrežavanje tih socijalnih partnera kako bi se izgradili mostovi i komunikacijski kanali koji će maksimalno povećati njihov doprinos programima ESF-a. Iskustvo je pokazalo da se složeni problemi koji se pojavljuju tijekom osmišljavanja i implementacije aktivnosti ESF-a najbolje rješavaju kada sve navedene organizacije surađuju, dopunjavaju se te jačaju jedna drugu stvarajući zajedničke vizije i pomažući u izvedbi uspješnijih programa i projekata.