Navigation path

Učinkovitije institucije

ESF pomaže zaposlenicima u javnim administracijama i javnim službama u produktivnijem i učinkovitijem radu. Svrha te pomoći jest poboljšati podršku koja se pruža posloprimcima, radnicima i građanima boljim pristupom uslugama na području zapošljavanja i zdravstvenog sektora.

Kvaliteta i učinkovitost u javnoj administraciji ključni su čimbenici socioekonomskog razvoja. Uz bolju organizaciju i dobro osposobljene zaposlenike, lokalne savjetodavne službe i službe za zapošljavanje moći će pružati bolje usluge građanima te poboljšati kvalitetu života u svojim zajednicama. Manje razvijene države članice i regije, poznatije pod nazivom konvergencijske regije mogu imati nedostatak suvremenih administrativnih kapaciteta kojima bi mogle pružati najučinkovitiju i najproduktivniju podršku u zapošljavanju. Projekti koji se financiraju iz ESF-a pomažu u uspostavljanju potrebnih sustava i stjecanju vještina.

Shutterstock/116132881

Instruktori u javnim službama mogu dobiti nova stručna znanja o kurikulumima i metodama za poboljšanje vještina. ESF podržava programe osposobljavanja za javne službenika kojima im se pružaju vještine potrebne za implementaciju suvremenih sustava i usluga usmjerenih na korisnike. Veći dio te pomoći pruža se putem transnacionalnih projekata ESF-a u okviru kojih iskusni stručnjaci iz razvijenijih regija EU pružaju savjete i podršku o tome što funkcionira, a što je potrebno izbjegavati. Takva je suradnja važna radi osiguravanja prijenosa dobre prakse na najučinkovitiji način.

Implementiranje suvremenih informacijskih sustava i pružanje javnim službenicima vještina potrebnih za njihovo korištenje još je jedno od područja koje potiče ESF. Cilj te pomoći jest ponuditi bolje usluge građanima, bez obzira na to jesu li oni posloprimci, radnici kojima je potrebno osposobljavanje ili građani koji se obraćaju lokalnim administrativnim službama. Bolje javne službe mogu poboljšati kvalitetu života u regiji, pomoći stopu zapošljavanja, kao i pružiti učinkovitiju podršku skupinama u nepovoljnom položaju poput osoba s posebnim potrebama ili dugoročno nezaposlenim osobama.