Navigation path

Geresnis lavinimas

Visoje ES ESF finansuoja iniciatyvas, skirtas pagerinti švietimą ir mokymą bei užtikrinti, kad jaunimas baigtų mokslus ir gautų įgūdžių, padėsiančių jiems tapti konkurencingesniais darbo rinkoje. Didžiausiu prioritetu laikomas mokslų nebaigusiųjų skaičiaus sumažinimas bei profesinio ir trečiosios pakopos mokslo galimybių gerinimas.

ESF programos ir projektai padeda pagerinti našumą visame švietimo sektoriuje – nuo vaikų darželių iki mokyklų ir universitetų bei mokymosi visą gyvenimą ir profesinio rengimo sistemų. Jos skirtos siekti trijų pagrindinių rezultatų:

ESF pagalba švietimui apima įvairiausias veiklos sritis. Įgyvendinama nauja mokyklų programa, skirta padėti jaunimui lengviau įsilieti į gyvenimą, o mokytojai mokosi, kad pagerėtų jų darbo našumas. Kartu su bendruoju išsilavinimui, moksleiviai ir studentai gauna žinių, kurios padės jiems pasirinkti norimas karjeras ir gauti darbus, kurių reikia pramonei.

Istockphoto/18501706

ESF padeda universitetams ir profesinio švietimo institucijoms užmegzti artimesnius ryšius su įmonėmis ir darbuotojams jų šalyse ir regionuose – tokiu būdu baigę mokslus absolventai gali sklandžiai pereiti į darbą. O universiteto magistrų tyrimus ir plėtrą ESF fondai remia tam, kad padidintų jaunų verslininkų ir novatorių skaičių, ypač aukštųjų technologijų sektoriuose.

Be švietimo sistemų skatinimo ESF taip pat orientuojasi į savo klientus – mokinius, universitetų studentus, darbuotojus ir darbo ieškančius asmenis, norinčius mokytis ir gauti naujų žinių. Daugelis projektų skirti veikti sumažinant mokyklos nebaigusiųjų skaičių ir užtikrinant, kad jaunuoliai – ypač priklausantys pažeidžiamoms grupėms, pvz., mažumoms ir kilusiems iš imigrantų šeimų – turėtų tinkamus įgūdžius ir kvalifikacijas. Kitais siekiama užtikrinti, kad dirbantieji ir darbo ieškantys asmenys galėtų pasinaudoti visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybėmis, kad jų žinios ir kvalifikacijos atitiktų naujausius pramonės poreikius ir ekonomikos vystimąsi.