Navigation path

Esélyt mindenkinek!

A foglalkoztatás a leghatékonyabb módja annak, hogy az emberek függetlenné váljanak, pénzügyi biztonságot szerezzenek, és érezzék, hogy tartoznak valahová. Az ESZA több ezer olyan projektet finanszíroz, amely ahhoz nyújt támogatást, hogy a nehéz helyzetben lévő és a hátrányos helyzetű csoportokból származó emberek készségeket szerezzenek, állást találjanak, és másokkal azonos lehetőségek nyíljanak meg előttük.

Az ESZA azzal, hogy megfelelő oktatáshoz vagy munkához segíti a hátrányos helyzetű egyéneket és csoportokat, ahhoz segíti őket hozzá, hogy teljes mértékben részt vehessenek közösségük életében. Az ESZA e területen végzett tevékenységei négy kiemelt témával foglalkoznak:

Az ESZA-ráfordítások nagy részét a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek szentelik. Akkor beszélünk társadalmi kirekesztésről, amikor bizonyos okoknál fogva egy személy vagy csoport mindennapi életének bizonyos vonatkozásaiban nehézségekkel vagy megkülönböztetéssel találkozik: például egy fogyatékkal élő ember, aki képtelen állást találni, mert a munkaadók kétségbe vonják képességeit. Munka híján „kizárják” őket egy olyan motiváló tevékenységből, amelyet a többség magától értetődőnek tekint.

Istockphoto/2003214

A korábban bűncselekményt elkövetők, a volt kábítószer-fogyasztók, az etnikai kisebbségek, mint pl. a romák, a gyenge nyelvtudással rendelkező, frissen bevándoroltak – mind olyan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett csoport, amelyet a társadalmi kirekesztés és az azzal esetlegesen velejáró szegénység fenyeget. Európa kötelezettséget vállalt arra, hogy visszaszorítja a társadalmi kirekesztést, az ESZA pedig e cél elérésének egyik legfontosabb eszköze. Úgy tekint a foglalkoztatásra, mint a megkülönböztetés, a társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdését szolgáló eszközre.