Navigation path

Oibrithe agus scileanna nua

Ó tharla go bhfuil an t-athrú ina ghnáthchuid den saol anois, a bhuíochas sin don domhandú, ní mór d’oibrithe san AE bheith níos inoiriúnaithe agus níos sásta glacadh le hathrú chun go bhféadfaidh siad a n-infhostaitheacht a fheabhsú. Tá an rud céanna fíor faoi fhiontair, ní mór dóibhsean freisin bheith níos solúbtha agus iad á gcur féin in oiriúint do chúinsí nua.

Inoiriúnaitheacht an lucht oibreÓ tharla gur mó agus gur mó den domhandú a bheidh ag tarlú de réir a chéile tá dúshláin nua agus athruithe i bpatrúin oibre le sárú ag oibrithe agus ag fiontair. Ní mór d’oibrithe agus do chuideachtaí iad féin a chur in oiriúint don athrú, é a réamh-mheas agus bainistíocht réamhghníomhach a dhéanamh air ar mhaithe leis an tairbhe is fearr a bhaint as na forbairtí seo.

Tacaíocht Chiste Sóisialta na hEorpa d’inoiriúnaitheacht oibrithe agus fiontar

Chun solúbthacht an lucht saothair a spreagadh bíonn Ciste Sóisialta na hEorpa ag tacú le tionscadail sna Ballstáit:

  • A chuireann oiliúint ar oibrithe chun dífhostaíocht a sheachaint agus a thuar;
  • A thacaíonn le gairmthreoir agus treoir aonair a spreagann daoine chun bainistíocht ghníomhach a dhéanamh ar a slite beatha;
  • A thacaíonn le socrúchán taobh amuigh agus le scéimeanna soghluaisteachta oibrithe a spreagann oibrithe le bogadh go réigiúin eile, nó go deimhin go dtí áiteanna eile san AE, áit a mbeadh tóir ar a scileanna;
  • A fheabhsaíonn an teacht a bhíonn ar oiliúint, go háirithe d’oibrithe ar bheagán scileanna agus oibrithe breacaosta;
  • A chabhraíonn le riachtanais ghairme agus scileanna don todhchaí a aithint.

Nuashonrú is déanaí: 10/08/2011 | Barr