Navigation path

Toimivaa koulutusta

Liike- ja työelämä kehittyy jatkuvasti ja prosessi kiihtyy koko ajan. Uudet tuotteet, palvelut ja teknologiat edellyttävät työntekijöiltä uusia taitoja. ESR auttaa kehittämään koulutuksen ja elinikäisen oppimisen kulttuuria, jonka avulla työntekijät ja työnantajat voivat pitää osaamistaan ja ammattitaitoaan ajan tasalla.

Oppiminen ei lakkaa koulun portilla. Oppimisesta on tullut elinikäinen prosessi. Sitä mukaa kun tulee uusia tuotteita ja palveluita, otetaan käyttöön innovatiivisia teknologioita ja prosesseja ja teollisuudenaloilla ja yrityksissä tehdään rakennemuutoksia kilpailukyvyn lisäämiseksi, eurooppalaisen työvoiman on sopeuduttava ympäristöön, jossa tapahtuu koko ajan muutoksia ja jossa uusia taitoja tarvitaan aina. Monissa tuhansissa ESR-rahoitteisissa hankkeissa autetaan työntekijötä hankkimaan uusia taitoja ja hallitsemaan omaa työuraansa.

  • Yhteistyössä sosiaalisten kumppanien kanssa ESR-hankkeissa edistetään taitojen kehittämistä ja koulutusta ja erityisesti eteenpäin siirrettävää osaamista, kuten digitaalisia taitoja, kielitaitoa ja yrittäjyyttä. Kun perinteiset teollisuusalat hiipuvat ja monia uhkaa työpaikan menetys, ESR rahoittaa uudelleenkoulutusjärjestelmiä, joilla autetaan työntekijöitä hankkimaan taitoja uusilla aloilla työskentelyä varten.
Shutterstock/114470710
  • Ammatillista koulutusta tarjoavia tahoja autetaan sovittamaan opetustaan työmarkkinoiden tarpeisiin, mikä rohkaisee yrityksiä tekemään oppisopimuksia ja tarjoamaan harjoitteluohjelmia.
  • Työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusohjelmia sovitetaan vastaamaan eurooppalaisia standardeja. ESR auttaa ottamaan käyttöön joustavia tapoja suorittaa opintoja muun muassa kehittämällä Euroopan laajuista ammattipätevyyksien tunnustamista.

ESR auttaa satojatuhansia ihmisiä saamaan haluamaansa koulutusta ja rohkaisee samalla ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia ja yliopistoja kehittämään kurssitarjontaansa paremmin yritysten ja opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. On erityisen tärkeää varmistaa, että opetetaan työn saamiseen tarvittavia aineita, parannetaan toiminnan laatua ja tarjotaan entistä parempia harjoittelupaikkoja.