Navigation path

Uddannelse, der virker

Erhvervslivet og arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og udviklingen går hurtigere og hurtigere. Nye produkter, serviceydelser og teknologier kræver nye kompetencer hos arbejdstagerne. ESF støtter en uddannelseskultur, hvor blandt andet livslang læring skal sikre løbende opdatering af kvalifikationer og kompetencer hos arbejdsstyrken og på arbejdspladserne.

Læring foregår ikke længere udelukkende i skoleårene. Det er blevet en livslang proces. Der dukker hele tiden nye produkter og serviceydelser op, innovative teknologier og processer indføres, og industrisektorerne og virksomhederne omstrukturerer for at blive mere konkurrencedygtige. Derfor skal Europas arbejdsstyrke være i stand til at tilpasse sig til omgivelser i konstant forandring og med konstant efterspørgsel efter nye færdigheder. Tusindvis af ESF-projekter har til formål at sikre, at arbejdstagerne har opdaterede færdigheder og en veltilrettelagt karriere.

  • I samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal ESF-projekterne fremme uddannelse og opkvalificering, navnlig inden for overførbare kompetencer som digitale kvalifikationer, sprog og iværksætterarbejde. I situationer, hvor traditionelle sektorer er i tilbagegang med tab af arbejdspladser til følge, yder ESF støtte til omskoling og videreuddannelse, så eventuelle arbejdsledige kan finde beskæftigelse i andre sektorer.
Shutterstock/114470710
  • Udbyderne af erhvervsuddannelser støttes for at sikre, at undervisningen tilpasses til arbejdsmarkedets behov, og for at fremme oprettelse af lærepladser og praktikordninger.
  • For at øge arbejdskraftens mobilitet ensrettes kvalitetssikringsordningerne for erhvervsuddannelser efter europæiske standarder. Og ESF medvirker til at etablere fleksible muligheder i uddannelsessystemerne, blandt andet ved at udvikle fælles europæiske kvalifikationsrammer.

Ud over at hjælpe hundredtusinder til at få adgang til de uddannelsesmuligheder, de ønsker, opfordrer ESF også universiteter og erhvervsuddannelsesinstitutioner til at sikre en bedre målretning og relevans i kursusudbuddet i forhold til virksomhedernes og de studerendes krav. Der lægges vægt på at sikre, at de studerende erhverver de kompetencer, der kræves for at komme i beskæftigelse, for at skabe bedre resultater og for at sikre den studerende bedre beskæftigelsesmuligheder.