Navigation path

ESF:s finansiella verkställande

Översikt över ESF:s faktiska utgifter per land

I början av programperioden (t.ex.: 2007–2013) har varje land rätt till en del av ESF:s totala rambelopp, detta är det beslutade ESF-anslaget. Sedan beslutar landet hur medlen tilldelas program och åtgärder, och tecknar gradvis avtal om medlen, främst genom bidrag.

Under den processen betalar kommissionen ut pengar i tre kategorier:

  • Förskottsbetalningar betalas ut under de första tre åren av programperioden (t.ex. 2007–2009) och sträcker sig från 7,5 % till 13,0 % av det nationella ESF-rambeloppet, beroende på land. Förskottsbetalningarna representerar de kontanta medel som ställs länder till förfogande för att medfinansiera starten av programmen i början av programperioden.
  • Mellanliggande betalningar: När programmens slutliga stödmottagare (de projektansvariga) använder medlen för ett projekt och lämnar in motsvarande utgiftsredogörelser till den nationella ESF-förvaltningsmyndigheten, samlas utgiftsberäkningar från olika operativa program in och lämnas in till kommissionen, som sedan betalar ut motsvarande samfinansieringsmedel från ESF till landet*.
  • Slutbetalning äger rum när programperioden har avslutats.
ESF 2007-2013 interim payments
Förskottsbetalningar för ESF 2007–2013 + mellanliggande betalningar
Mellanliggande betalningar från ESF 2007–2013

 


* Det är viktigt att notera att mellanliggande betalningar inte är realtidsindikatorer eller relevanta för att utvärdera hur genomförandet av operativa program fortskrider på plats. Flera steg tas för att kontrollera behörigheten till ersättning och att attestera utgifterna innan utbetalningsbegäran skickas till kommissionen. Den här processen leder automatiskt till en fördröjning mellan genomförandet på plats, t.ex. en stödmottagares inledande av ett projekt, och dess finansiella verkställande när kommissionen registrerar stödansökan. Även om kommissionen registrerar och rapporterar utbetalningarna till medlemsstaterna är denna process oberoende av förvaltningsmyndigheternas gradvisa utbetalningar till projektmottagarna. Dessa spåras inte i realtid på europeisk nivå.