Navigation path

Execuţia financiară a FSE

Privire de ansamblu asupra sumelor alocate din FSE pentru fiecare ţară

La începutul perioadei de programare (de exemplu, 2007-2013), fiecare ţară are dreptul la o cotă din bugetul total al FSE, aceasta reprezentând alocaţia „decisă” din FSE. Apoi, ţările decid să „aloce” fondurile pentru anumite programe şi măsuri şi contractează treptat fondurile, în special prin intermediul subvenţiilor.

În cadrul acestui proces, Comisia efectuează 3 categorii de plăţi către ţări:

  • avansul se oferă pe parcursul primilor trei ani (de exemplu, 2007-2009) ai perioadei de programare şi are o valoare cuprinsă între 7,5% şi 13,0% din bugetul naţional al FSE, în funcţie de ţară. Avansul reprezintă numerarul pus la dispoziţia ţărilor pentru cofinanţarea demarării programelor la începutul perioadei de programare;
  • plăţile intermediare: după ce beneficiarii finali (promotorii de proiect) ai programelor utilizează fondurile pentru un proiect şi trimit declaraţiile de cheltuieli aferente către autoritatea naţională de management pentru FSE, se adună declaraţiile de cheltuieli de la diferite programe operaţionale spre a fi trimise Comisiei, care virează apoi ţării respective suma reprezentând cofinanţarea din FSE*;
  • plata soldului final, care are loc după sfârşitul perioadei de programare.
ESF 2007-2013 interim payments
Avansurile şi plăţile intermediare pentru FSE 2007-2013
Plăţile intermediare pentru FSE 2007-2013

 


* Este important de reţinut că plăţile intermediare nu reprezintă un indicator adecvat sau unul în timp real pentru evaluarea evoluţiei implementării programelor operaţionale în teren. Se parcurg mai multe etape pentru verificarea eligibilităţii şi validarea cheltuielilor înainte de trimiterea solicitărilor de plată către Comisie. Acest proces generează automat un decalaj între implementarea în teren, adică demararea unui proiect de către un beneficiar, şi execuţia financiară, care corespunde înregistrării de către Comisie a solicitării. Deşi Comisia înregistrează şi raportează plăţile către statele membre, acest proces este independent de plăţile eşalonate efectuate către beneficiarii proiectelor de către autorităţile de management, acestea nefiind monitorizate în timp real la nivel european.