Navigation path

ESR:n rahoituksen toteutuminen

Yhteenveto ESR:n todellisista menoista maittain

Ohjelmakauden (esim. 2007–2013) alussa kullakin maalla on oikeus tiettyyn osuuteen ESR:n kokonaisbudjetista. Tämä on kyseisen maan vahvistettu ESR-määräraha. Tämän jälkeen maat osoittavat varat ohjelmiin ja toimenpiteisiin ja jakavat ne vähitellen pääasiassa tukina.

Tämän prosessin kuluessa komissio suorittaa jäsenvaltioille kolmenlaisia maksuja:

  • Ennakkomaksuja suoritetaan ohjelmakauden kolmen ensimmäisen vuoden aikana (esim. 2007–2009). Ne vaihtelevat maittain ja ovat 7,5–13,0 prosenttia jäsenvaltiokohtaisesta ESR-määrärahasta. Ennakkomaksuilla maat voivat osarahoittaa ohjelmien käynnistämisen ohjelmakauden alussa.
  • Välimaksut. Kun ohjelmien lopulliset tuensaajat (hankkeiden toteuttajat) käyttävät varat hankkeessaan ja toimittavat omat menoilmoituksensa kansalliselle ESR-hallintoviranomaiselle, tämä yhdistää eri toimenpideohjelmien menoilmoitukset ja toimittaa ne komissiolle, joka maksaa kyseiselle maalle vastaavan ESR-osarahoituksen.*
  • Loppumaksu suoritetaan ohjelmakauden päättymisen jälkeen.
ESF 2007-2013 interim payments
ESR-kauden 2007–2013 ennakkomaksut + välimaksut
ESR-kauden 2007–2013 välimaksut

 


* Huom. Välimaksut eivät ole reaaliaikainen tai merkityksellinen indikaattori siitä, miten toimenpideohjelmien täytäntöönpano todellisuudessa etenee. Ennen kuin maksupyynnöt lähetetään komissioon, menojen tukikelpoisuus tarkistetaan ja menot todennetaan huolellisesti. Tämä menettely aiheuttaa väistämättä viiveen käytännön täytäntöönpanon (esimerkiksi hankkeen käynnistämisen) ja rahoituksen toteutumisen eli komissiossa tapahtuvan maksupyynnön kirjaamisen välillä. Vaikka komissio kirjaa maksut ja ilmoittaa ne jäsenvaltioille, tämä prosessi on riippumaton hallintoviranomaisten tuensaajille asteittain suorittamista maksuista, joita ei seurata reaaliaikaisesti EU:n tasolla.