Navigation path

Projekt

ESF-projekt förbättrar individers liv och ökar deras möjligheter på ett konkret sätt. Projekten öppnar dörrar till arbete och hjälper människor att hitta bättre jobb.

Visa träffar som:

Supporting asylum seekers in southern Sweden

Supporting asylum seekers in southern Sweden (08/06/2016)

A project that brings together six municipalities in Sweden in order to support asylum seekers’ integration into the jobs market – and wider society
ESF Contribution : SEK 24 953 751 – Number of Participants : 1 400

Healthcare reforms seek to empower staff

Healthcare reforms seek to empower staff (07/06/2016)

A project in northern Sweden is introducing reforms to healthcare services that ensure staff can focus on the work for which they are specifically trained.
ESF Contribution : SEK 7 427 059 – Number of Participants : 190

Fortbildning hjälper anställda att stanna kvar i toppskiktet

Fortbildning hjälper anställda att stanna kvar i toppskiktet (25/07/2014)

Ett projekt i Sverige gav fortbildning som hjälpte mer än 1 700 anställda från 27 företag att hålla sina kunskaper uppdaterade.
Wkład EFS : 1 500 000 euro – Uczestnicy : 1 700 anställda från 27 företag

Få in marginaliserade ungdomar på arbetsmarknaden

Få in marginaliserade ungdomar på arbetsmarknaden (10/06/2014)

Dalarnas län driver ett projekt som samordnar offentliga förvaltningar för att hjälpa 18–24 åringar att hitta sitt första jobb och samtidigt ge ungdomarna handledning i en rad livsstilsfrågor.

Innovativ arbetsmetod ser till att ingen halkar efter

Innovativ arbetsmetod ser till att ingen halkar efter (19/05/2014)

I ett svenskt projekt använde man sig av ett produkt-/tjänsteutvecklingsperspektiv för att hjälpa långtidssjukskrivna och arbetslösa att få arbete eller starta företag.
Bidrag från ESF: 968 000 euro – Deltagare: 261

Att möta ungdomar på deras egen planhalva

Att möta ungdomar på deras egen planhalva (28/02/2014)

Ett framgångsrikt projekt i Sverige bidrar till att få ungdomar tillbaka i arbete eller utbildning genom att ta hjälp av ”ungdomsambassadörer” för att nå ut till dem.
Bidrag från ESF: 2 816 974 euro - Deltagare: 354

Hjälp till elever att gå klart gymnasiet

Hjälp till elever att gå klart gymnasiet (20/01/2014)

I Sverige genomförs ett omfattande projekt för att förhindra avhopp från gymnasiet genom att kombinera personlig uppföljning med åtgärder riktade till kommuner, skolor och samhället i stort.
Bidrag från ESF: 10 930 000 euro - Deltagare: Runt 50 kommuner

Hjälp att återgå till studier eller arbete

Hjälp att återgå till studier eller arbete (25/10/2012)

Målet med projektet Utsikten i Sverige är att hjälpa ungdomar som p.g.a. psykisk problematik eller funktionshinder har särskilda behov att återgå till utbildning eller arbetsliv.
Deltagare: 90

Ungdomar får hjälp att komma in på arbetsmarknaden

Ungdomar får hjälp att komma in på arbetsmarknaden (22/10/2012)

Job College i Sverige hjälper ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, motverkar ungdomsarbetslöshet och stöder ungdomar som riskerar utslagning. Stor vikt läggs vid s.k. peer learning.
Deltagare: 2 483

En ny chans till jobb eller studier

En ny chans till jobb eller studier (26/07/2012)

Det är ofta svårt för invandrare att få jobb i sitt nya land. Det kan bero på svårigheter med språket, att kvalifikationer från ursprungslandet inte erkänns i det nya landet eller olika sociala faktorer. Många ungdomar har också svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Båda dessa grupper riskerar därför att fastna i bidragsberoende.
Deltagare: 700–1 000 - Bidrag från ESF: 19 592 496 kronor

Kompetensutveckling på arbetsplatsen i fokus

Kompetensutveckling på arbetsplatsen i fokus (03/10/2011)

Fortbildning för hälso-och sjukvårdspersonal är kompetensutvecklande och förbättrar kvalitetssäkringen vad gäller att tillgodose de behov hos vårdpersonalen som är relaterade till krav på arbetsplatsen.
Deltagare: 5 000 vårdbiträden och undersköterskor - Bidrag från ESF: 7,9 miljoner kronor

Coachade för att lyckas

Coachade för att lyckas (29/09/2011)

I den ESF-stödda föreningen Drömmarnas Hus i Malmö arbetar man med att hjälpa ungdomar i 18–24-årsåldern in i arbetslivet och den sociala gemenskapen med hjälp av en rad innovativa metoder.
Deltagare: 450 (förväntat totalt antal: 900) - Bidrag från ESF: €502 794

Utbildning är vägen till arbete

Utbildning är vägen till arbete (15/07/2011)

Work Factory var ett framgångsrikt projekt som genomfördes i Åmål mellan 2008 och 2010. Fokus för projektet var att hjälpa arbetslösa ungdomar att hitta arbete och börja studera samt även att utbilda deltagarna.
Deltagare: 322 - Bidrag från ESF: €432 557