Navigation path

Projekty

Projekty ESF prinášajú do životov jednotlivcov skutočné zlepšenia a viac príležitostí. Projekty otvárajú dvere k zamestnaniu a pomáhajú ľuďom nájsť si lepšie pracovné miesta.

Zobrazenie výsledkov:

Aby škola bola dostupná pre každého

Aby škola bola dostupná pre každého (29/09/2017)

Cieľom projektu zameraného na predškolské zariadenia a základné školy v Slovenskej republike je zabezpečiť, aby do procesu vzdelávania bolo zahrnuté každé dieťa bez ohľadu na jeho pôvod. Tím projektu „Škola otvorená pre všetkých“ navrhol nový vzdelávací model, ktorý podporuje začlenenie detí z marginalizovaných rómskych komunít. Model bol odskúšaný v siedmich menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby všetci mali prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vďaka programu školení pre učiteľov, asistentov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania.

Cesta z kruhu nezamestnanosti

Cesta z kruhu nezamestnanosti (11/08/2017)

Zamestnávatelia v siedmich menej rozvinutých regiónoch Slovenska získali podporu na pomoc nezamestnaným ľuďom v rámci novej iniciatívy, vďaka ktorej už v súčasnosti pracujú tisíce ľudí. Projekt s názvom „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ ponúka zamestnávateľom značný finančný príspevok na vytváranie pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných a nízko kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie. Očakáva sa, že z novovytvorených pozícií v celej krajine budú profitovať najmä ľudia nad 50 rokov.

Helping marginalised Roma pupils make the grade

Helping marginalised Roma pupils make the grade (15/10/2015)

A project in Slovakia provided a range of activities to help Roma pupils do better at primary school in order to improve their educational attainment and life chances.
ESF Contribution : EUR 177 679 – Number of Participants : 177 pupils; 15 staff

Program na podporu zamestnanosti pomáha tisícom mladých ľudí

Program na podporu zamestnanosti pomáha tisícom mladých ľudí (09/10/2015)

Program na podporu zamestnanosti pomohol mladým ľuďom na Slovensku získať zamestnanie. Vláda podporila finančným príspevkom zamestnávateľov súkromného sektora, ktorí prijali nových zamestnancov.
Príspevok od ESF : 42 000 000EUR – Účastníci : 12 800+

Posilnenie vzdelávania rómskych detí

Posilnenie vzdelávania rómskych detí (06/10/2015)

V slovenskom projekte sa využíva holistický prístup na zlepšenie vzdelanosti detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Príspevok od ESF : 24 989 002 EUR – Účastníci : 22 328 rómskych žiakov; 5 325 rodičov; 2 820 odborníkov v oblasti vzdelávania

Prehlbovanie zručností štátnych zamestnancov

Prehlbovanie zručností štátnych zamestnancov (04/05/2015)

ESF pomohol financovať vzdelávacie kurzy pre slovenských štátnych zamestnancov zamerané na ich zručnosti v oblasti IKT, jazykové a diplomatické zručnosti.
Príspevok od ESF : 281 987 EUR – Účastníci : 186

Sociálni pracovníci pomáhajú Rómom pri začleňovaní

Sociálni pracovníci pomáhajú Rómom pri začleňovaní (04/05/2015)

Projekt, v ktorom dvaja sociálni pracovníci pomáhajú rómskym obyvateľom obce Krivany a vďaka ktorému sa vytvárajú väzby medzi rôznymi časťami spoločenstva.
Príspevok od ESF : 20 762 EUR – Účastníci : 190

Program aktívneho starnutia rieši sociálnu izoláciu

Program aktívneho starnutia rieši sociálnu izoláciu (29/04/2015)

Projekt aktívneho starnutia na Slovensku ponúkol sociálne izolovaným ľuďom nad 50 rokov šancu nadobudnúť nové zručnosti a dostať viac od života.
Príspevok od ESF : 91 646 EUR – Účastníci: : 96

Stredná odborná škola pomáha mladým ľuďom pripraviť sa na prácu

Stredná odborná škola pomáha mladým ľuďom pripraviť sa na prácu (28/04/2015)

Zabezpečenie výcviku učiteľov a moderného vybavenia pomáha Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch zlepšovať vyhliadky študentov na pracovnom trhu.
Príspevok od ESF : 271 010 EUR – Účastníci: : 228 študentov; 21 pedagogických zamestnancov

Lepšia školská dochádzka

Lepšia školská dochádzka (12/06/2014)

Vďaka inovačnému slovenskému projektu takmer 400 detí so vzdelávacími ťažkosťami zistilo, čomu sa chcú v živote venovať. Zároveň sa znížilo riziko, že predčasne ukončia školskú dochádzku pred dosiahnutím dospelosti.
ESF Contribution : 235 900 EUR – Number of Participants : 390

Od poberania dávok k platenej práci

Od poberania dávok k platenej práci (30/08/2013)

Slovenský projekt sa zameriava na dlhodobo nezamestnaných, ktorým poskytuje pracovné skúsenosti a sociálnu podporu s cieľom zlepšiť ich zamestnateľnosť.
Účastníci: 297 463 EUR - Príspevok od ESF: 40

Hľadáme: kvalifikovaných lekárov

Hľadáme: kvalifikovaných lekárov (15/12/2011)

V rámci tohto projektu financovaného z ESF sa zvyšovali a podporovali zručnosti zdravotných pracovníkov v regióne, ktorý trpí nedostatkom lekárskych odborníkov.
Účastníci: 25 - Príspevok od ESF: €55 610

Inovácia vzdelávania

Inovácia vzdelávania (28/11/2011)

Na jednom zo slovenských projektov financovaných z ESF sa dokázalo, že veda môže byť zábavou pre deti, a zároveň aj podnetnou skúsenosťou pre učiteľov, ktorí objavujú inovatívne metodiky výučby.
Účastníci: 362 - Príspevok od ESF: €77 230