Navigation path

Проекти

ЕСФ допринася за реалното подобряване на живота и на възможностите, с които хората разполагат. Проектите отварят врати към професионална реализация и подпомагат хората в намирането на по-добра работа.

Вижте резултатите като:

Признаване на квалификации в помощ на мобилността

Признаване на квалификации в помощ на мобилността (03/07/2013)

Българският Национален център за информация и документация има за цел да гарантира, че квалификациите за висше образование, придобити в различни държави, могат да бъдат признати бързо и ефективно.
Принос на ЕСФ: 620 500 евро – Участници: Не е наличен

Укрепване на българското гражданско общество

Укрепване на българското гражданско общество (03/07/2013)

Проект в България, насочен към укрепване на връзките между гражданското общество и обществените органи с цел подобряване на реализирането на политики.
Принос на ЕСФ: 227 883,84 лева – Участници: 204

Обучение в нови шивашки техники на хора с увреждания

Обучение в нови шивашки техники на хора с увреждания (26/07/2012)

Кооперация „Черноморка“ — чието име на български буквално означава жена от Черноморието — осигурява възможности за работа на хора с увреждания от град Бургас в производството на бебешки и детски облекла за деца от 0 до 8 години от 1950 г. насам.
Участниците: 100 - Принос на ЕСФ: €17 500

Превръщане на училището в основно привлекателно място

Превръщане на училището в основно привлекателно място (20/01/2012)

Широкомащабната дейност на ЕСФ в България има за цел намаляване на броя на учениците, напускащи училище преди завършване на средното си образование, чрез подобряване на възможностите за трудова заетост и подпомагане на социалната интеграция сред младежите.
Участници: около 330 000 младежи - Принос на ЕСФ: €57 058 604

Специално разработени решения според нуждите на млади хора в неравностойно положение

Специално разработени решения според нуждите на млади хора в неравностойно положение (19/01/2012)

По време на 10-месечно обучение в социално предприятие млади мъже и жени от домове за сираци придобиха не само работни умения, но също и по-широки социални и комуникационни умения, които са толкова важни за улесняване на социалната интеграция.
Участници: 18 - Принос на ЕСФ: €151 000

Даване на възможност на служителите да управляват кариерата си

Даване на възможност на служителите да управляват кариерата си (04/01/2012)

Чрез проекта „Аз мога“ всяко заето лице може да кандидатства и да получи ваучер за обучение за основни умения и/или за курс за професионална квалификация — според техните желания и нужди.
Участници: 221 000 служители - Принос на ЕСФ: €60 844 000

Квалификации, които отварят врати в Европа

Квалификации, които отварят врати в Европа (14/12/2011)

Българските власти дадоха значителен тласък на заетостта и мобилността на младите хора със завършването на проекта „Административен капацитет“ на ЕСФ за признаване на квалификациите за висше образование в ЕС.
Участници: 611 - Принос на ЕСФ: €346 422

Грижи за по-справедливо бъдеще

Грижи за по-справедливо бъдеще (19/09/2011)

Мисията на фондация „За нашите деца“ в България е да се предостави възможно най-добрия старт в живота на децата от домове за социални грижи.
Участници: 12 - Принос на ЕСФ: €113 374