Navigation path

Voimaa yrittämiseen

EU:n yritysten ja teollisuuden menestys on työllisyyden kasvattamisen ja uusien ja parempien työpaikkojen luomisen kannalta ratkaisevaa. Suuri osa menestyksestä perustuu työvoiman laatuun ja taitoihin ja sen sopeutumiskykyyn. Sen vuoksi monet yrittäjät ja yritykset käyttävät ESR:n apua tärkeimmän voimavaransa eli työntekijöidensä ammattitaidon ja joustavuuden kehittämiseen.

Sopeutumisoppia

Euroopassa on noin 23 miljoonaa yritystä, ja niistä 99 % on pieniä yrityksiä, jotka tarjoavat kaksi kolmannesta yksityisen sektorin työpaikoista. Yritykset ja työtekijät toimivat nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jota ohjaavat maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen ja uusien teknologioiden syntyminen. Voidakseen menestyä niiden on muututtava entistä joustavammiksi – kyettävä ennakoimaan aiempaa paremmin ja sopeuduttava muutoksiin.

  • ESR auttaa yrityksiä ja työntekijöitä vastaamaan näihin haasteisiin monella eri tavalla. Parempia taitoja  voidaan tarvita esimerkiksi kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja innovatiivisia työtapoja suorityskyvyn parantamiseen tai uusien työntekijöiden houkuttelemiseen. Vähähiilisen talouden mahdollisuuksiin sopeutuminen myös yksi ESR:n tukien painopisteistä.
  • ESR auttaa myös yritysten johtoa kehittämään vientiä, joka avaa uusia markkinoita ja lisää yrityksen kasvua. Yritykset ja organisaatiot eri puolilla Eurooppaa käyttävät ESR:n tukea tulevan toimintansa suunnitteluun, suorituskykynsä parantamiseen, uusien työtapojen kehittämiseen sekä pysyvien työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen.

Yrittäjien tukeminen

Istockphoto/20581908

Kun ihmisiä autetaan perustamaan oma yritys, syntyy paljon uusia työpaikkoja, ja sen vuoksi ESR kannattaa yrittäjyyttä monissa eri muodoissa. Esimerkiksi tutkijat voivat perustaa yrityksen, joka valmistaa heidän uusinta keksintöään, tai hiljattain paikkakunnalle muuttanut sisustaja voi perustaa yrityksen ja työllistää muutaman ystävän avukseen.

  • ESR auttaa yrittäjiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia monella tavalla, kuten tukemalla yrittäjän osallistumista yrityksen perustamisen kannalta tärkeisiin johtamistaidon, yrityslainsäädännön ja yritystalouden koulutuksiin. Joissakin hankkeissa käytetään yrittäjämentoreita auttamaan uusia yrittäjiä ratkaisevien ensimmäisten vuosien aikana. Toisissa edistetään yrittäjien verkottumista niin, että he voivat vaihtaa kokemuksiaan ja tukea toinen toistaan.
  • Lisäksi rahoituksen saaminen yrityksen perustamiseen tai pienyrityksen kasvattamiseen voi olla vaikeaa, koska yrityksen aloittamiseen liittyy aina riskejä eivätkä pankit siksi myönnä mielellään lainaa. Tämän pulman poistamiseksi ESR tukee eri EU-maissa mikrorahoitushankkeita, joissa myönnetään suhteellisen pieniä summia lainapääomaa uusien yrittäjien tarpeisiin.