Navigation path

Ettevõtluse edendamine

Euroopa Liidu ettevõtete ja tööstuse edu on uute ning paremate töökohtade loomisel ja tööhõive suurendamisel elulise tähtsusega. Selle edu aluseks on suuresti tööjõu kvaliteet ja oskused ning muutustega kohanemise võime. Seetõttu kasutavad paljud ettevõtjad ja firmad ESFi abi oma kõige väärtuslikuma vara ehk töötajate pädevuse ning paindlikkuse arendamiseks.

Kohanema õppimine

Euroopas on umbes 23 miljonit ettevõtet, millest 99% on väikeettevõtted, kuhu on koondunud kaks kolmandikku erasektori töökohtadest. Ettevõtted ja töötajad tegutsevad kiirete muutuste tingimustes, mille põhjuseks on üha tihedam globaalmajanduslik integratsioon ja uute tehnoloogiate esilekerkimine. Selleks, et edukas olla, peab olema paindlikum – suutma muutustega paremini kohaneda ja neid ette aimata.

  • Taoliste raskustega toimetulekuks on ESFil ettevõtetele ja töötajatele mitmeid lahendusi. Konkureerimisel võivad näiteks abiks olla paremad oskused, samas kui uued ja uuenduslikud töömeetodid võivad tõsta tööviljakust ning tõmmata ligi uusi töötajaid. Teiseks on ESFi toetus suunatud vähem süsinikdioksiidiheidet tekitava majandusega kohanemisele.
  • Samuti aitab ESF tõhustada eksporti, mis võib avada uusi turge ja luua eeldused kasvuks. Euroopa Liidu ettevõtted ja organisatsioonid kasutavad ESFi toetust plaanide tegemiseks, tulemuslikkuse tõstmiseks, uute tööpõhimõtete leidmiseks ning jätkusuutlike töökohtade loomiseks ja säilitamiseks.

Toetus ettevõtjatele

Istockphoto/20581908

Kuna ettevõtlust alustavate inimeste abistamine aitab oluliselt kaasa töökohtade loomisele, soosib ESF kõikvõimalikku ettevõtlust: olgu tegu näiteks teadlastega, kes asutavad ettevõtte oma uue leiutise tootmiseks, või sisekujundust õppinud värske sisserändajaga, kes tahab luua väikefirma ja palgata mõned sõbrad endale appi.

  • ESF aitab ettevõtjaid ja FIEsid mitmel moel, toetades muu hulgas ettevõtte asutamiseks vajalike elementaarsete juhtimisoskuste, juriidiliste ja finantsalaste teadmiste jagamist. Mõned projektid aitavad ettevõtjatel ärimentorite abiga esimesed otsustavad aastad üle elada. Teised edendavad ettevõtjate võrgustikke, mille eesmärk on vahetada kogemusi ja pakkuda tuge.
  • Väikeettevõtte asutamiseks või laiendamiseks võib olla keeruline vahendeid leida, sest alustavate ettevõtetega kaasnevad riskid, mistõttu pangad ei ole laenamisest eriti huvitatud. Selle probleemi lahendusena võib tuua palju näiteid ELi riikides algatatud ESFi mikrorahastamise projektidest, mille kaudu antakse alustavatele ettevõtjatele võrdlemisi väikese mahuga kapitalilaene.