Navigation path

Video správy

Lepšia zdravotná starostlivosť pre Rómov

Lepšia zdravotná starostlivosť pre Rómov (Mar 2009)

Lepšia zdravotná starostlivosť o Rómov v Grécku.

Lepšie zručnosti v sektore zdravotníctva

Lepšie zručnosti v sektore zdravotníctva (Mar 2009)

Školenie zamerané na zdokonalenie zručností v sektore zdravotníctva: ukážka školiaceho projektu zdravotných sestier opatrujúcich pacientov trpiacich cukrovkou, ktorý sa uskutočnil v Holandsku.
Ak si chcete stiahnuť verziu s vysokým/nízkym rozlíšením, alebo vstúpiť na zoznam záberov, kliknite sem

Business and skills for women and police

Business and skills for women and police (Jan 2009)

Support for women in business and language and computer training for police
If you want to download a high/low resolution version click here

Dostupné v:
Mladí ľudia a hľadanie si zamestnania

Mladí ľudia a hľadanie si zamestnania (Dec 2008)

Začlenenie mladých ľudí na trh práce: príbeh dospievajúceho dievčaťa a chlapca školiacich sa pre výkon netypických zamestnaní.
Ak si chcete stiahnuť verziu s vysokým/nízkym rozlíšením, alebo vstúpiť na zoznam záberov, kliknite sem.

Podniky prispôsobujúce sa zmenám

Podniky prispôsobujúce sa zmenám (Dec 2008)

Malé podniky získavajú cenné rady, ako zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre zamestnancov a udržať si prosperitu.
Ak si chcete stiahnuť verziu s vysokým/nízkym rozlíšením, alebo vstúpiť na zoznam záberov, kliknite sem.

Pomoc ľuďom udržať si zamestnateľnosť

Pomoc ľuďom udržať si zamestnateľnosť (Nov 2008)

České železnice poskytujú rekvalifikačné školenia pre zamestnancov, aby ich mohli naďalej zamestnávať.
Ak si chcete stiahnuť verziu s vysokým/nízkym rozlíšením, alebo vstúpiť na zoznam záberov, kliknite sem.

Starší pracovníci

Starší pracovníci (Oct 2008)

Preškoľovanie a zdokonaľovanie zručností starších pracovníkov a odovzdávanie skúseností mladším pracovníkom.
Ak si chcete stiahnuť verziu s vysokým/nízkym rozlíšením, alebo vstúpiť na zoznam záberov, kliknite sem.

Zlepšovanie pracovných príležitostí

Zlepšovanie pracovných príležitostí (May 2008)

Inštruktor vodičov autobusov sa oboznamuje s interaktívnymi vyučovacími metódami; bývalá učiteľka v predškolskom zariadení mení zamestnanie a začína pracovať v oblasti riadenia predaja.
Ak si chcete stiahnuť verziu s vysokým/nízkym rozlíšením, alebo vstúpiť na zoznam záberov, kliknite sem.