Navigation path

Видеоновини

По-добро здравеопазване за ромите

По-добро здравеопазване за ромите (Mar 2009)

По-добро здравеопазване за ромите в Гърция

Подобряване на уменията в сектора на здравеопазването

Подобряване на уменията в сектора на здравеопазването (Mar 2009)

Обучение за подобряване на уменията в сектора на здравеопазването: пример за обучение на диабетни сестри в Холандия.
Ако желаете да изтеглите версия с висока/ниска резолюция кликнете тук.

Business and skills for women and police

Business and skills for women and police (Jan 2009)

Support for women in business and language and computer training for police
If you want to download a high/low resolution version click here

Езици:
Млади хора, търсещи работа

Млади хора, търсещи работа (Dec 2008)

Включване на младите хора в пазара на труда: разказ за млади момиче и момче в процес на обучение за нестандартни професии.
Ако желаете да изтеглите версия с висока/ниска резолюция кликнете тук.

Предприятията се адаптират към промяната

Предприятията се адаптират към промяната (Dec 2008)

Малки фирми получават полезни съвети с цел гарантиране на благосъстоянието на своите служители и поддържане на просперитета на своята дейност.
Ако желаете да изтеглите версия с висока/ниска резолюция кликнете тук.

Helping people remain employable

Helping people remain employable (Nov 2008)

Czech railways retraining staff to keep them employable.
If you want to download a high/low resolution version click here

Възрастни работници

Възрастни работници (Oct 2008)

Преквалификация и усъвършенстване на уменията на по-възрастните работници и предаване на техните умения на по-млади работници.
Ако желаете да изтеглите версия с висока/ниска резолюция кликнете тук.

По-добри възможности за работа

По-добри възможности за работа (May 2008)

Шофьор на автобус усвоява нови интерактивни методи на преподаване; бивша учителка на деца в предучилищна възраст започва професионална кариера в сферата на управлението на продажбите.
Ако желаете да изтеглите версия с висока/ниска резолюция кликнете тук.