Navigation path

Om ESF

Välj bland en rad olika videoklipp som beskriver vad ESF gör. Här förklaras bland annat varför ESF bildades, vilka utmaningar man ställs inför och vilka lösningar man kan erbjuda. Filmerna ger också en inblick i ESF:s historia och visar hur fonden har utvecklats till att bli ett av EU:s främsta verktyg i arbetet med att främja sysselsättning, utbildning och livslångt lärande.