Navigation path

Eolas faoi CSE

Roghnaigh ceann de na sraitheanna físeán a chuireann síos ar obair CSE. Míníonn siad fios fátha CSE, na dúshláin a bhíonn roimhe agus a réitigh ar dheacrachtaí. Gheobhaidh tú eolas iontu freisin ar stair CSE, an chaoi ar tháinig forbairt faoi ionas gur móruirlis de chuid an AE é anois i ndáil le tacú le fostaíocht, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil.Nuashonrú is déanaí: 27/07/2011 | Barr