Navigation path

Proračun ESS po državah 2007-2013

Spodnja tabela nudi pregled dodelitve sredstev po državah.

  Razčlenitev sofinanciranja ESS  
EU Nacionalno Zasebno* Skupaj
Avstrija €524,412,560 €556,090,082 €80,000,000 €1,160,502,642
Belgija €1,073,217,594 €1,163,472,928 €92,532,777 €2,329,223,299
Bolgarija €1,185,459,863 €209,198,799 €0 €1,394,658,662
Ciper €119,769,154 €21,135,734 €0 €140,904,888
Ceška €3,787,795,992 €663,601,856 €0 €4,451,397,848
Nemčija €9,380,654,763 €5,026,141,605 €1,534,292,341 €15,941,088,709
Dánsko €254,788,619 €175,229,442 €79,559,177 €509,577,238
Estonija €391,517,329 €52,642,230 €17,178,031 €461,337,590
Španija €8,073,022,222 €3,108,788,421 €129,990,397 €11,311,801,040
Finska €618,564,064 €801,836,655 €0 €1,420,400,719
Francija €5,494,547,990 €3,724,734,676 €1,205,253,190 €10,424,535,856
Grčija €4,363,800,403 €770,082,816 €0 €5,133,883,219
Hrvaška €152,413,106 €25,621,018 €1,275,467 €179,309,591
Madžarska €3,626,879,916 €637,943,411 €2,094,225 €4,266,917,552
Irska €375,362,370 €372,362,370 €3,000,000 €750,724,740
Italija €6,960,542,469 €7,489,983,504 €0 €14,450,525,973
Litva €1,028,306,727 €119,392,408 €62,073,486 €1,209,772,621
Luksemburg €25,243,666 €25,243,666 €0 €50,487,332
Latvija €583,103,717 €70,210,559 €32,690,097 €686,004,373
Malta €112,000,000 €19,764,707 €0 €131,764,707
Nizozemska €830,002,737 €728,844,717 €400,985,149 €1,959,832,603
Poljska €10,007,397,937 €1,766,011,401 €0 €11,773,409,338
Portugalska €6,853,387,865 €2,344,937,802 €0 €9,198,325,667
Romunija €3,684,147,618 €649,920,063 €0 €4,334,067,681
Švedska €691,551,158 €691,551,158 €0 €1,383,102,316
Slovenija €755,699,370 €133,358,718 €0 €889,058,088
Slovaška €1,497,739,439 €264,306,965 €0 €1,762,046,404
Združeno kraljestvo €4,498,917,728 €4,050,113,275 €106,280,008 €8,655,311,011
  €76,950,246,376 €35,662,520,986 €3,747,204,345 €116,359,971,707

Podatki na dan: 29/07/2014

* Zasebna poraba sredstev: vsaka upravičena poraba, ki prispeva k financiranju dejavnosti in ki ne izvira iz javnega proračuna, npr. lastna poraba zasebnih organov, ki koristijo podporo ESS.

Več informacij je na voljo v podatkovni bazi Dodelitev sredstev ESS. Omogoča vam, da spremljate prvotno dodeljena finančna sredstva (kot določeno leta 2007) v vsaki državi EU. Ko izberete državo in operacijski program, če to želite, lahko izbirate med prednostnimi nalogami programa in prikazala se bo višina sredstev, prvotno namenjenih za to prednostno nalogo.