Navigation path

ESF biudžetas pagal šalis: 2007-2013 M.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami biudžeto paskyrimai pagal atskiras šalis.

  ESF bendras finansavimas  
ES Nacionalinis Privatus* Iš viso
Austrija €524,412,560 €556,090,082 €80,000,000 €1,160,502,642
Belgija €1,073,217,594 €1,163,472,928 €92,532,777 €2,329,223,299
Bulgarija €1,185,459,863 €209,198,799 €0 €1,394,658,662
Kipras €119,769,154 €21,135,734 €0 €140,904,888
Čekija €3,787,795,992 €663,601,856 €0 €4,451,397,848
Vokietija €9,380,654,763 €5,026,141,605 €1,534,292,341 €15,941,088,709
Danija €254,788,619 €175,229,442 €79,559,177 €509,577,238
Estija €391,517,329 €52,642,230 €17,178,031 €461,337,590
Ispanija €8,073,022,222 €3,108,788,421 €129,990,397 €11,311,801,040
Suomija €618,564,064 €801,836,655 €0 €1,420,400,719
Prancūzija €5,494,547,990 €3,724,734,676 €1,205,253,190 €10,424,535,856
Graikija €4,363,800,403 €770,082,816 €0 €5,133,883,219
Kroatija €152,413,106 €25,621,018 €1,275,467 €179,309,591
Vengrija €3,626,879,916 €637,943,411 €2,094,225 €4,266,917,552
Airija €375,362,370 €372,362,370 €3,000,000 €750,724,740
Italija €6,960,542,469 €7,489,983,504 €0 €14,450,525,973
Lietuva €1,028,306,727 €119,392,408 €62,073,486 €1,209,772,621
Liuksemburgas €25,243,666 €25,243,666 €0 €50,487,332
Latvija €583,103,717 €70,210,559 €32,690,097 €686,004,373
Malta €112,000,000 €19,764,707 €0 €131,764,707
Nyderlandai €830,002,737 €728,844,717 €400,985,149 €1,959,832,603
Lenkija €10,007,397,937 €1,766,011,401 €0 €11,773,409,338
Portugalija €6,853,387,865 €2,344,937,802 €0 €9,198,325,667
Rumunija €3,684,147,618 €649,920,063 €0 €4,334,067,681
Švedija €691,551,158 €691,551,158 €0 €1,383,102,316
Slovėnija €755,699,370 €133,358,718 €0 €889,058,088
Slovakija €1,497,739,439 €264,306,965 €0 €1,762,046,404
Jungtinė Karalystė €4,498,917,728 €4,050,113,275 €106,280,008 €8,655,311,011
  €76,950,246,376 €35,662,520,986 €3,747,204,345 €116,359,971,707

Duomenys gauti: 29/07/2014

* Privačios išlaidos: visos reikalavimus atitinkančios išlaidos, kuriomis prisidėta prie veiksmų finansavimo ir kurių šaltinis nėra valstybės biudžetas, pvz., privačių subjektų, remiamų ESF, išlaidos.

Daugiau informacijos rasite ESF lėšų paskyrimo duomenų bazėje: Ji suteikia galimybę sužinoti originalius ESF lėšų paskyrimus (pagal 2007 m. sprendimą) kiekvienoje ES šalyje. Pasirinkę šalį ir, jei norite, veiklos programą, galite rinktis dominančius programos prioritetus ir sužinoti, kiek lėšų originaliai joms buvo skirta.