Navigation path

Date și cifre

Aflaţi care sunt priorităţile ţărilor Uniunii pentru FSE, cine sunt participanţii şi ce fel de proiecte sunt finanţate de FSE în întreaga Europă.

 

Care sunt activităţile finanţate şi sumele alocate pentru fiecare dintre acestea?

'ESF spending' databaseTabelul de ansamblu prezintă un rezumat al sumelor alocate (*) din bugetul FSE, precum și al cofinanțării publice și private la nivel național din fiecare țară UE pentru 2007-2013, conform deciziilor din cadrul programelor operaționale (PO).

Baza de date a sumelor alocate din FSE oferă date complete privind alocările financiare inițiale (din 31.12.2007) din resursele FSE pentru perioada 2007-2013.

=>Accesați baza de date a sumelor alocate

Selectând țara și, dacă doriți, programul operațional (PO), puteți alege prioritatea de interes din cadrul programului pentru a afișa cuantumul finanțării planificate inițial. Utilizând opțiunile de „selecție rapidă”, puteți vizualiza, sub formă de tabel, sumele alocate pentru grupurile de țări selectate sau la nivelul întregii UE.


(*) Sumele alocate acoperă întreaga perioadă 2007-2013 și pot fi diferite de cheltuielile implementate și angajamentele efective.

Cine beneficiază de finanţare?

'ESF beneficiaries' interfaceŢările UE trebuie să publice o listă a beneficiarilor direcţi. Informaţiile trebuie să conţină numele beneficiarilor şi ale operaţiunilor, precum şi suma totală a finanţărilor publice alocate acestor operaţiuni. Interfaţa beneficiarilor FSE oferă acces la listele cu beneficiarii ai sprijinului oferit de FSE care sunt disponibile pe site-urile naţionale.

=> Accesaţi interfaţa beneficiarilor FSE

Interfaţa conţine o hartă pe care puteţi selecta o ţară (sau o regiune, dacă aceasta este disponibilă) pentru a accesa lista relevantă cu beneficiarii la nivel naţional sau regional.

Vă rugăm să reţineţi că listele de beneficiari:

  • sunt redactate, de obicei, în limba ţării respective;
  • sunt actualizate în mod continuu.

Care proiecte sunt finanţate?

'ESF projects' databaseBaza de date a proiectelor FSE conţine exemple de proiecte cofinanţate de FSE. Vă rugăm să reţineţi că această bază de date reuneşte date introduse de ţările UE şi nu este exhaustivă. Cele mai multe proiecte au fost lansate din anul 2000 până în prezent. Este posibil ca descrierile proiectelor să fie disponibile doar în limba ţării respective. Comisia nu poate garanta exactitatea sau exhaustivitatea acestei baze de date şi nici nu îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru orice utilizare a acestora.

=> Accesaţi baza de date a proiectelor FSE

Puteţi extrage proiecte combinând cuvinte-cheie, criterii geografice şi criterii privind grupul ţintă şi zona prioritară.

Cine participă?

'ESF participants' databaseÎn baza de date a participanţilor la proiectele FSE puteţi găsi statistici privind participanţii, combinând criteriile calendaristice, geografice şi demografice. Această bază de date reuneşte datele introduse de ţările UE, iar în unele cazuri nu există date. Comisia nu poate garanta exactitatea sau exhaustivitatea acestei baze de date şi nici nu îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru orice utilizare a acestora.

=> Accesaţi instrumentul de căutare pentru participanţii la FSE