Navigation path

Gegevens en cijfers

Ontdek welke prioriteiten de lidstaten hebben voor het ESF, wie de deelnemers zijn en wat voor projecten er in Europa door het ESF worden gefinancierd.

 

Wat zijn de prioriteiten in de lidstaten?

'ESF priorities' databaseIn de database met prioriteiten in de lidstaten vindt u welke prioriteiten de EU-landen zich hebben gesteld voor het gebruik van de ESF-steun. Deze prioriteiten staan beschreven in de afzonderlijke operationele programma's (OP's) voor de periode 2007-2013.

=> Naar de database met prioriteiten

U kunt teksten zoeken met OP-prioriteiten door geografische criteria en prioriteiten te combineren:

  • geografische criteria: de gebruiker kan een of alle landen selecteren, en een of alle OP's (in een gekozen land);
  • prioriteiten: de gebruiker kan een of alle door het ESF ondersteunde prioriteiten selecteren;
  • resultaten: de zoekopdracht resulteert in een lijst met treffers met onder andere de gekozen prioriteit, de naam van het land, de naam van het OP en gerelateerde subprioriteiten. Per treffer wordt de betreffende tekst uit het OP gefilterd en weergegeven.

Met de geavanceerde zoekfunctie kunt u extra keuzes opgeven voor de geografische criteria.

Welk bedrag voor welke activiteit?

'ESF spending' databaseIn de overzichtstabel vindt u een overzicht van toegewezen financiële middelen (*) van de ESF-begroting en van overheids- en particuliere medefinanciering per EU-land voor 2007-2013, zoals vastgelegd in de operationele programma's (OP’s). In de database met ESF-toewijzingen vindt u alle gegevens over de financiële verdeling (*) van ESF-middelen voor de periode 2007-2013.

=>Naar de database met ESF-toewijzingen

Als u het land en eventueel het operationeel programma (OP) kiest, kunt u de gewenste programmaprioriteit kiezen en het oorspronkelijke hieraan toegewezen bedrag bekijken. Via de snelkeuze-opties kunt u de toewijzingen voor bepaalde groepen landen of de gehele EU bekijken in een tabel met geconsolideerde resultaten.


(*) De financiële verdeling betreft de gehele periode van 2007-2013 en kan afwijken van de feitelijke financiering en de verrichte uitgaven.

Wie krijgt financiering?

'ESF beneficiaries' interfaceEU-landen moeten een lijst publiceren van de directe begunstigden. De informatie moet de namen van de begunstigden bevatten, de namen van de acties en de daarvoor uitgetrokken bedragen aan overheidsgelden. In het overzicht met begunstigden van ESF-middelen vindt u lijsten met de begunstigden van ESF-steun op de nationale websites.

=> Naar het overzicht van ESF-begunstigden

In het overzicht kunt u op een kaart een land of eventueel een regio selecteren en de bijbehorende lijst met begunstigden bekijken.

We wijzen u hierbij op het volgende:

  • de lijsten zijn meestal in de taal van het betreffende land,
  • de lijsten worden voortdurend bijgewerkt.

Welke projecten worden gefinancierd?

'ESF projects' databaseIn de database met ESF-projecten vindt u voorbeelden van projecten die door het ESF zijn medegefinancierd. In deze database worden gegevens uit de EU-landen verzameld; de lijst is niet volledig. De meeste projecten zijn gestart na 2000. Projectbeschrijvingen zijn mogelijk enkel in de nationale taal beschikbaar. De Commissie kan de nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens van deze database niet waarborgen, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of verplichting aangaande het gebruik van de gegevens of informatie.

=> Naar de database met ESF-projecten

U kunt projecten filteren door combinaties van trefwoorden, geografische criteria, doelgroep en prioritair gebied op te geven.

Wie zijn de deelnemers?

'ESF participants' databaseIn de database met ESF-deelnemers vindt u statistische gegevens over deelnemers op basis van data en geografische en demografische criteria. In deze database worden gegevens uit de EU-landen verzameld; voor bepaalde combinaties zijn geen gegevens voorhanden. De Commissie kan de nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens van deze database niet waarborgen, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of verplichting aangaande het gebruik van de gegevens of informatie.

=> Naar de zoekfunctie met ESF-deelnemers