Navigation path

Dejta u ċifri

Skopri xi prijoritajiet għandhom il-pajjiżi tal-UE għall-FSE, min fil-fatt qed jipparteċipa u x'tip ta' proġetti qed jiġu ffinanzjati mill-FSE madwar l-Ewropa.

 

X’inhuma l-prijoritajiet fil-pajjiżi tal-UE?

'ESF priorities' databaseIl-bażi tad-dejta Prijoritajiet fl-Istati Membri tagħtik il-possibbiltà li tfittex dwar il-prijoritajiet li l-pajjiżi tal-UE stabbilixxew biex jużaw ir-riżorsi tal-FSE. Dawn il-prijoritajiet huma deskritti fil-Programmi Operattivi (PO) individwali adottati għall-perjodu 2007-13.

=> Aċċessa l-bażi tad-dejta ‘Prijoritajiet’

Tista’ tislet testi li jiddeskrivu prijoritajiet tal-PO billi tikkombina kriterji ġeografiċi u kriterji tal-prijoritajiet:

  • kriterji ġeografiċi: l-utent jista’ jagħżel pajjiż wieħed jew il-pajjiżi kollha, u PO wieħed jew il-PO kollha (f’pajjiż magħżul);
  • kriterji tal-'prijoritajiet’: l-utent jista’ jagħżel prijorità waħda jew il-prijoritajiet kollha sostnuti mill-FSE;
  • riżultati: It-tiftix jagħtik lista ta’ rekords, li tinkludi l-prijoritajiet magħżula, l-isem tal-pajjiż, l-isem tal-PO, u subprijoritajiet relatati. Għal kull rekord, it-tiftix jislet it-test relatat mill-PO.

L-għodda ta' tiftix avvanzat toffri għażliet addizzjonali għall-kriterji ġeografiċi.

X’ammonti qed jingħataw għall-attivitajiet?

'ESF spending' databaseIt-tabella li tipprovdi ħarsa ġenerali tagħti fil-qosor l-allokazzjonijiet finanzjarji (*) mill-baġit tal-FSE, u l-kofinanzjament pubbliku nazzjonali u privat għal kull pajjiż tal-UE għall-2007-2013, kif deċiż fil-Programmi Operattivi (PO).

Il-bażi tad-dejta allokazzjonijiet tal-FSE tipprovdi d-dejta kollha dwar l-allokazzjonijiet finanzjarji oriġinali (fil-31/12/2007) tar-riżorsi tal-FSE għall-perjodu 2007-2013

=>Aċċessa l-bażi ta' dejta tal-allokazzjonijiet tal-FSE

Tista’ tagħżel il-programm ta’ prijorità li jinteressak u tara l-ammont ta’ fondi oriġinarjament iddedikat għalih billi tagħżel il-pajjiż u, jekk tixtieq, il-Programm Operattiv (PO). L-opzjoni ‘selezzjoni rapida’ tagħtik il-possibbiltà li tara l-allokazzjonijiet ta’ gruppi ta’ pajjiżi jew tal-UE kollha f’tabella tar-riżultati kkonsolidata.


(*) L-allokazzjonijiet finanzjarji jkopru l-perjodu 2007-2013 kollu u jista' jkun hemm differenza bejn impenji effettivi u nqif implimentat.

Min qed jiġi ffinanzjat?

'ESF beneficiaries' interfaceIl-pajjiżi tal-UE huma obbligati li jippubblikaw lista tal-benefiċjarji diretti. It-tagħrif għandu jinkludi l-ismijiet tal-benefiċjarji u tal-operazzjonijiet, kif ukoll l-ammont ta’ finanzjament pubbliku allokat għall-operazzjonijiet. L-interface tal-benefiċjarji tal-FSE jipprovdi aċċess għal-listi tal-benefiċjarji tal-FSE disponibbli fil-websajts nazzjonali.

=> Aċċessa l-interface tal-benefiċjarji tal-FSE

Permezz tal-interface tista’ tagħżel – fuq mappa – pajjiż wieħed (jew reġjun, jekk disponibbli) biex taċċessa l-lista relevanti ta’ benefiċjarji skont il-pajjiż jew ir-reġjun.

Kun af li l-listi tal-benefiċjarji:

  • normalment ikunu bil-ingwa nazzjonali;
  • jistgħu jiġu aġġornati ta’ spiss.

Liema proġetti jiġu ffinanzjati?

'ESF projects' databaseIl-bażi tad-dejta tal-proġetti tal-FSE fiha eżempji ta’ proġetti kofinanzjati mill-FSE. Kun af li din il-bażi tad-dejta tgħaqqad flimkien tagħrif miġbur mill-pajjiżi tal-UE u mhijiex kompluta. Il-biċċa l-kbira tal-proġetti tnedew bejn is-sena 2000 u llum. Id-deskrizzjonijiet tal-proġetti jistgħu jkunu disponibbli biss fil-lingwa nazzjonali. Il-Kummissjoni ma tistax tiggarantixxi li din il-bażi tad-dejta hija preċiża u kompluta, u lanqas ma taċċetta responsabbiltà għall-użu magħmul minn dan it-tagħrif.

=> Aċċessa l-bażi tad-dejta ‘Proġetti tal-FSE’

Tista’ tislet proġetti billi tikkumbina kliem ewlieni, kriterji ġeografiċi, kriterji relatati mal-pubbliku destinatarju u maż-żona ta’ prijorità.

Min qed jipparteċipa?

'ESF participants' databaseFil-bażi tad-dejta tal-parteċipanti tal-FSE tista’ ssib statistiċi dwar il-parteċipanti billi tikkumbina dati u kriterji ġeografiċi u demografiċi. Din il-bażi tad-dejta tiġbor flimkien tagħrif miġbur mill-pajjiżi tal-UE u f’ċerti każijiet m’hemmx tagħrif disponibbli. Il-Kummissjoni ma tistax tiggarantixxi li din il-bażi tad-dejta hija preċiża u kompluta, u lanqas ma taċċetta responsabbiltà għall-użu magħmul minn dan it-tagħrif.

=> Aċċessa l-għodda ta’ Tiftix dwar il-parteċipanti tal-FSE