Navigation path

Dati un skaitļi

Uzziniet, kādas ESF prioritātes ir noteiktas katrā ES valstī, kas ir ESF dalībnieki un kādi projekti saņēmuši ESF finansējumu visā Eiropā.

 

Kādas prioritātes ir noteiktas ES valstīs?

'ESF priorities' databaseDatu bāze, kurā apkopotas prioritātes dalībvalstīs, ir noderīgs uzziņu avots tiem, kas vēlas uzzināt, kādas prioritātes ir noteiktas ES valstīs ESF līdzekļu izmantošanai. Šo prioritāšu izklāsts ir pieejams atsevišķās darbības programmās, kas pieņemtas 2007.–2013. gada laikposmam.

=> Apmeklējiet prioritāšu datu bāzi

Darbības programmu prioritāšu izklāstus var atlasīt pēc ģeogrāfiskiem un prioritāšu kritērijiem:

  • ģeogrāfiskie kritēriji — meklējiet visās valstīs vai arī atsevišķi kādā no tām, kā arī atlasiet vai nu visas darbības programmas, vai tikai vienu no tām (izraudzītajā valstī);
  • prioritāšu kritēriji — atlasiet vai nu visas ESF atbalstītās prioritātes, vai arī atsevišķi kādu no tām;
  • rezultāti — pēc meklēšanas kritērijiem tiek atrasti ieraksti, kuros norādīta izvēlētā prioritāte, valsts nosaukums, darbības programmas nosaukums un saistītās apakšprioritātes. Katrā atrastajā ierakstā ir iekļauts attiecīgais teksta fragments no darbības programmas.

Izmantojot paplašināto meklēšanas rīku, var izvēlēties vairāk ģeogrāfisko kritēriju.

Cik daudz finansējuma piešķir katrai darbībai?

'ESF spending' databasePārskata tabulā apkopota informācija par piešķirto finansējumu (*) no ESF budžeta un valsts un privāto līdzfinansējumu katrā ES valstī laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam, kā noteikts darbības programmās.

ESF piešķīrumu datu bāzē pieejami visi dati par sākotnēji piešķirto ESF finansējumu (līdz 31.12.2007.) laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam.

=>Apmeklējiet ESF piešķīrumu datu bāzi

Atlasot valsti un, ja vajadzīgs, arī konkrētu darbības programmu, jūs varat aplūkot izraudzītajai programmas prioritātei sākotnēji piešķirto finansējuma apjomu. Savukārt ātrās izvēlnes opcijas paredzētas tam, lai apkopojuma tabulā attēlotu datus par kopējo budžeta piešķīrumu noteiktām valstu grupām vai ES kopumā.


(*) Visā 2007.–2013. gada laikposmā piešķirtais finansējums; tas var atšķirties no spēkā esošajām saistībām un faktiskajiem izdevumiem.

Kas saņem finansējumu?

'ESF beneficiaries' interfaceES valstīm ir jāpublicē dati par tiešajiem atbalsta saņēmējiem. Informācijā jāiekļauj katra atbalsta saņēmēja vārds vai nosaukums, darbības veidu nosaukumi un tiem piešķirtā valsts finansējuma apjoms. ESF atbalsta saņēmēju saskarnē pieejamas saites uz valstu tīmekļa vietnēm, kurās uzskaitīti visi ESF atbalsta saņēmēji.

=> Apmeklējiet ESF atbalsta saņēmēju saskarni

Tā ir izveidota kā karte — noklikšķiniet tajā uz attiecīgās valsts (vai atsevišķos gadījumos uz reģiona), lai piekļūtu datiem par šīs valsts vai reģiona atbalsta saņēmējiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka dati par atbalsta saņēmējiem:

  • parasti ir pieejami valsts valodā;
  • tiek regulāri atjaunināti.

Kādi projekti saņem finansējumu?

'ESF projects' databaseESF projektu datu bāzē iekļauti piemēri par ESF līdzfinansētiem projektiem. Ņemiet vērā, ka šo datu bāzi papildina ES valstis pēc saviem ieskatiem un tā nav pilnīga. Vairums projektu ir īstenoti, sākot no 2000. gada, un to izklāsts var būt pieejams tikai valsts valodā. Eiropas Komisija nevar garantēt šīs datu bāzes precizitāti un pilnīgumu, kā arī neuzņemas atbildību vai saistības par šo datu izmantošanu.

=> Apmeklējiet ESF projektu datu bāzi

Jūs varat atlasīt projektus gan pēc atslēgvārdiem, gan ģeogrāfiskiem, mērķa grupas un prioritārās jomas kritērijiem.

Kas ir dalībnieki?

'ESF participants' databaseESF dalībnieku datu bāzē pieejami statistikas dati par dalībniekiem, kurus var atlasīt pēc ģeogrāfiskiem un demogrāfiskiem kritērijiem un datuma. ES valstis papildina šo datu bāzi pēc saviem ieskatiem, tāpēc daži statistikas dati nav pieejami. Eiropas Komisija nevar garantēt šīs datu bāzes precizitāti un pilnīgumu, kā arī neuzņemas atbildību vai saistības par šo datu izmantošanu.

=> Apmeklējiet ESF dalībnieku meklēšanas rīku