Navigation path

Dati un skaitļi

Uzziniet, kāds finansējuma apjoms ir pieejams ESF, kas ir ESF dalībnieki un kādi projekti saņēmuši ESF finansējumu visā Eiropā.

'ESF spending' database
Finanšu informācija

ESF piešķirtais finansējums uz vienu dalībvalsti

'ESF beneficiaries' interface
Darbību saraksti

Piekļuve līdzfinansēto darbību sarakstiem (valstu tīmekļa vietnēs)

'ESF participants' database
Dati par dalību

Dati par dalību atbilstoši ģeogrāfiskiem un demogrāfiskiem kritērijiem

OP database
Informācija par programmām

Informācija par darbības programmām (prioritātes, mērķi, finansējums, kontaktinformācija)

ESF projects examples
Projektu piemēri

Visā Eiropā īstenoto ESF projektu piemēri