Navigation path

Duomenys ir skaičiai

Sužinok, koks yra ESF biudžetas, kas iš tikrųjų dalyvauja projektuose ir kokius projektus ESF remia visoje Europoje.

'ESF spending' database
Finansinė informacija

ESF lėšų paskirstymas pagal valstybes nares

'ESF beneficiaries' interface
Veiksmų sąrašai

Prieiga prie bendrai finansuojamų veiksmų sąrašų (nacionalinėse interneto svetainėse)

'ESF participants' database
Duomenys apie dalyvavimą

Duomenys apie dalyvavimą pagal geografinius ir demografinius kriterijus

OP database
Informacija apie programas

Veiksmų programų duomenys (prioritetai, tikslai, finansavimas, kontaktiniai duomenys)

ESF projects examples
Projektų pavyzdžiai

ESF projektų visoje Europoje pavyzdžiai