Navigation path

Podaci i brojke

Upoznajte se s prioritetima ESF-a u državama EU-a, tko stvarno sudjeluje i koje se vrste projekata financiraju iz ESF-a diljem Europe.

 

Koji su prioriteti u državama EU-a?

'ESF priorities' database Baza podataka s prioritetima u državama članicama vam omogućava da se upoznate sa prioritetima koje su države članice EU-a postavile pri korištenju sredstava iz ESF-a. Ti su prioriteti opisani u pojedinačnim Operativnim programima (OP) koji su usvojeni za razdoblje 2007.-2013. godine.

=> Pristupite bazi podataka „prioriteti”

Tekst o prioritetima koji su navedeni u OP-a možete izdvojiti kombiniranjem geografskih kriterija i kriterija prioriteta:

  • geografski kriteriji: korisnik odabire jednu ili sve države i jedan ili sve OP (u odabranoj državi);
  • „kriterij” prioriteta: korisnik može odabrati jedan ili više prioriteta koje podržava ESF;
  • rezultati: pretraživanje stvara popis zapisa, uključujući odabrani prioritet, ime zemlje, naziv OP-a i povezane pod-prioritete. Za svaki zapis, pretragom se izdvaja odgovarajući tekst iz OP-a.

Napredni alat pretrage nudi dodatni izbor geografskih kriterija.

Koliki iznos za koju aktivnost?

'ESF spending' database U tablici za pregled su sažete financijske alokacije (*) iz proračuna ESF-a i nacionalno javno i privatno sufinanciranje po državi EU-a za 2007-2013. godinu, kako je odlučeno u Operativnim programima (OP).
Baza podataka s alokacijama ESF-a nudi sve podatke o početnim financijskim alokacijama (od 31.12.2007. godine) u proračunu ESF-a za razdoblje 2007.-2013. godine.

=>Pristupite bazi podataka alokacije ESF-a

Odabirom države i po potrebi Operativnoga programa (PO), možete odabrati interesni prioritet programa i prikazati iznos financiranja koji je dodijeljen na početku. Pomoću opcije „brzi odabir” možete vidjeti dodjele za određene skupine zemalja EU-a u cijelosti kao tablicu s konsolidiranim podacima.


(*) Financijske alokacije pokrivaju cijelo razdoblje 2007.-2013. te se mogu razlikovati od stvarnih obveza i primijenjenih troškova.

Tko se financira?

'ESF beneficiaries' interfaceDržave članice EU moraju objaviti popis izravnih korisnika. Informacije moraju sadržavati imena korisnika i operacija te količinu dostupnog javnog financiranja dodijeljenog operacijama. Sučelje Korisnici ESF-a daju pristup popisu korisnika ESF-a koji je dostupan na nacionalnim mrežnim stranicama.

=>Pristupite bazi podataka korisnici ESF-a

Kroz sučelje možete odabrati - na karti - jednu državu (ili regiju ako je dostupna) kako biste pristupili odgovarajućem nacionalnom ili regionalnom popisu korisnika.

Imajte na umu da su popisi korisnika:

  • obično na nacionalnom jeziku;
  • podložni tekućim izmjenama;

Koji se projekti financiraju?

'ESF projects' databaseBaza podataka projekti ESF-a sadrži primjere projekata koje sufinancira ESF. Imajte na umu da ova baza podataka sadrži unose država EU-a i da nije potpuna. Većina projekata je pokrenuta u razdoblju od 2000. godine do danas. Opisi projekata su možda dostupni samo na nacionalnom jeziku. Komisija ne može jamčiti točnost ili potpunost ove baze podataka, niti prihvaća odgovornost za bilo kakvu njenu uporabu.

=>Pristupite bazi podataka projekti ESF-a

Izdvojiti projekte možete kombiniranjem ključnih riječi, geografskih kriterija, ciljne skupine i prioriteta.

Tko sudjeluje?

'ESF participants' databaseU bazi podataka sa sudionicima u ESF-u možete pronaći statistiku o sudionicima kombiniranjem datuma, te geografskih i demografskih kriterija. Ova baza podataka sadrži unose država EU-a i u nekim slučajevima nema dostupnih podataka. Komisija ne može jamčiti točnost ili potpunost ove baze podataka, niti prihvaća odgovornost za bilo kakvu njenu uporabu.

Pristupite alatu za pretragu sudionika u ESFu