Navigation path

Data og tal

Se hvilke prioriteter EU-landene har under ESF, hvem der faktisk deltager, og hvilke typer af projekter ESF finansierer rundt omkring i Europa.

 

Hvilke beløb til hvilke aktiviteter?

'ESF spending' databaseOversigtstabellen giver et overblik over støttetildelingen (*) via ESF’s budget, og den nationale offentlige og private medfinansiering pr. EU-land i perioden 2007-2013, som den er fastlagt under de operationelle programmer.

Databasen over ESF-tildelinger indeholder alle data om de oprindelige støttetildelinger (pr. 31/12/2007) via ESF’s ressourcer for perioden 2007-2013.

=>Gå til databasen over ESF-tildelinger

Når du vælger land og eventuelt operationelt program, kan du vælge den prioritet under programmet, som du er interesseret i, og se hvor stort et støttebeløb, der oprindeligt blev tildelt til prioritetsområdet. Ved at bruge funktionen ‘hurtigvalg’ er der mulighed for at få vist, hvilke støttebeløb der er tildelt til udvalgte grupper af lande eller til hele EU, i en samlet oversigtstabel.


(*) Støttetildelingen dækker hele perioden 2007-2013 og kan afvige fra de faktiske tilsagn og afholdte udgifter.

Hvem går støtten til?

'ESF beneficiaries' interfaceEU-landene skal offentliggøre en liste over direkte støttemodtagere. Oplysningerne skal indeholde navn på støttemodtager, navn på projekterne og beløbet for den offentlige finansiering tildelt til projektet. Interfacet EFS’s støttemodtagere giver adgang til lister over ESF-støttemodtagere via de nationale hjemmesider.

=> Gå til interfacet ESF-støttemodtagere

Via interfacet kan du på et kort vælge et land (eller i nogle tilfælde en region) og gå til relevante landes eller regioners lister over støttemodtagere

Bemærk, at lister over støttemodtagere:

  • oftest er på det lokale sprog
  • opdateres løbende.

Hvilke projekter modtager støtte?

'ESF projects' databaseDatabasen ESF-projekter indeholder eksempler på projekter, der medfinansieres af ESF. Bemærk, at databasen samler input fra EU-landene, og den er ikke udtømmende De fleste projekter er igangsat fra år 2000 til nu. Projektbeskrivelserne vil ofte kun være tilgængelige i den lokale sprogversion. Europa-Kommissionen kan derfor ikke garantere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af data i databasen og påtager sig hverken ansvar eller forpligtelser i forbindelse med anvendelsen heraf.

=> Gå til databasen over ESF-projekter

Du kan udtrække oplysninger om projekter ved hjælp af søgeord samt angivelse af kriterier for geografi, målgruppe og prioritetsområde.

Hvem deltager i projekterne?

'ESF participants' databaseI databasen over ESF-deltagere finder man statistiske oplysninger om deltagere ved at angive dato samt geografiske og demografiske kriterier. Databasen samler input fra EU-landene, og for visse søgekombinationer kan der mangle data. Europa-Kommissionen kan derfor ikke garantere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af data i databasen og påtager sig hverken ansvar eller forpligtelser i forbindelse med anvendelsen heraf.

=> Gå til søgefunktionen ESF-deltagere