Navigation path

ДАННИ И ЦИФРИ

Открийте какви финансови средства са налични за ЕСФ, кой участва в действителност и какви проекти се финансират по линия на ЕСФ в цяла Европа.

'ESF spending' database
Финансова информация

Отпуснати финансови средства от бюджета на ЕСФ по държави членки

'ESF beneficiaries' interface
Списък на дейностите

Достъп до списъци със съфинансирани операции (налични на съответните национални страници в Интернет)

'ESF participants' database
Данни за участие

Данни за участие по географски и демографски критерии

OP database
Информация за програмата

Данни за оперативната програма (приоритети, цели, финансиране, лица за връзка)

ESF projects examples
Примери за проекти

Примери за проекти по линия на ЕСФ в Европа