Navigation path

Temaatilised profiilid

The EU Youth Employment Initiative - Investing in young people (25/11/2016)

This brochure describes how the Youth Employment Initiative (YEI) supports measures aiming to reduce youth unemployment in the worst affected areas of the EU. It explains the relationship between the YEI and Youth Guarantee schemes, shows how the YEI complements other EU funding instruments such as the European Social Fund (ESF) and highlights the YEI’s achievements so far. The brochure also showcases a selection of the varied projects that are benefiting from YEI funding.

Euroopa Sotsiaalfond - Investeerides inimestesse (03/10/2016)

Väljaandes selgitatakse, kuidas ESF toimib, tutvustatakse rahastamisperioodi 2007–2013 seniseid tulemusi ja tuuakse tõsielust pärinevaid näiteid, kuidas see on aidanud mõnda neist miljonitest, kes saavad igal aastal toetust.

Guidance on Joint Action Plans (15/06/2015)

The purpose of this note is to provide Member States with guidance on the content, preparation and implementation of JAPs, as set out in Articles 104-109 of the CPR.

Format of the model for the joint action plan (JAP)

Guidance on standard scales of unit costs and lump sums adopted under Article 14(1) Reg. (EU) 1304/2013 (12/06/2015)

This guidance note specifically covers the situation where the Commission decides to exercise its prerogative to prepare a delegated act on the basis of data submitted for the consideration of the Commission by Member States under Article 14(1) Reg. (EU) 1304/2013.

Guidance Article 14(1)
Template for submitting data for the consideration of the Commission

Juhis „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajad ja seotud ELi vahendid” (02/12/2014)

Käesolev juhend toetusesaajatele ei ole mõeldud andma põhjalikku teavet kõigi ELi fondide kasutamise kohta. See põhineb ühisel strateegilisel raamistikul (määruse (EL) nr 1303/2013 I lisa), milles sätestatakse ESI fondide ja teiste ELi vahendite senisest parema koostöö alused.

Lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad juhised (10/10/2014)

Sellest dokumendist leiate tehnilisi juhiseid ja näiteid kolme liiki lihtsustatud kulude kohta, mida kohaldatakse programmitöö perioodil 2014–2020 kõigis Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides.

Guidance on implementing the Youth Employment Initiative - ESF thematic paper (23/09/2014)

This guidance document on the YEI targets in particular the ESF managing authorities in charge of the implementation of the Initiative. It provides an overview of the rules applicable focusing on targets groups, programming aspects, scope and financial rules of the YEI.

Euroopa partnerluse käitumisjuhend (29/01/2014)

Euroopa Liidu vahendite haldamise põhiprintsiipide hulka kuuluv partnerlus eeldab liikmesriikide riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutuste tihedat koostööd nii omavahel kui ka sotsiaalpartnerite, vabaühenduste ja muude asjaomaste sidusrühmadega.

Youth Employment Initiative – eligible regions (19/11/2013)

The Youth Employment Initiative (YEI) will exclusively support young people not in employment, education or training in regions experiencing youth unemployment rates above 25%.

Euroopa Sotsiaalfond tegutseb – inimesed tööle (18/11/2013)

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toega saavad organisatsioonid kogu ELis viia ellu projekte, mis aitavad inimesi koolitada ja neil tööd leida. Rahastatakse ka projekte, mis toetavad alustavaid ettevõtjaid õigeaegse rahastamisega ja firmasid, kes soovivad muuta oma suhtumist eakamatesse töötajatesse. ESF aitab inimestel pingelisel tööturul oma võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Euroopa Sotsiaalfond tegutseb – rohkem töökohti, vähem marginaliseerumist (18/11/2013)

Tööhõive on tõhusaim moodus tagada inimeste sõltumatus, rahaline kindlustatus ja ühtekuuluvustunne. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) rahastab tuhandeid projekte, mis aitavad raskustesse sattunud või ebasoodsas olukorras olevatesse rühmadesse kuuluvatel inimestel omandada oskusi, saada tööd ja kasutada samasuguseid võimalusi nagu kõik teised.

Euroopa Sotsiaalfond tegutseb – konkurentsivõimelised Euroopa noored tänapäeva tööturul (18/11/2013)

Nähes, millised mõõtmed on omandanud noorte töötus kogu ELis, on selge, et noored jäävad lähiaastateks üheks Euroopa põhiprioriteediks. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) rahastab tuhandeid projekte, mille eesmärk on aidata noortel saada töö leidmiseks vajalikku koolitust ja võimalusi.

Euroopa Sotsiaalfond tegutseb – läbipaistvad ja tõhusad avalikud teenused (18/11/2013)

Avaliku halduse õigusalase ja halduskoormuse vähendamine ning kõrgel tasemel läbipaistvuse, tõhususe ja vastutuse edendamine aitavad suurendada tootlikkust, tugevdada konkurentsivõimet ning luua ka uusi töökohti. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on Euroopa konkreetne panus riikliku poliitika reformi heaks avaliku halduse ja heade haldustavade valdkonnas.

Seitse eluteed - Edukäik Euroopa Sotsiaalfondi abil (19/08/2013)

Koomiksis „Seitse eluteed” kohtute Brigitte’i, Jamesi, Jolanta, Anna, Naurase, Ebrahimi ja Carlosega. Nad räägivad, kuidas nad leidsid endale sobiva tööalase projekti ning tegid selle edukalt teoks tänu Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahalise toetusega projektidele ja programmidele.

Evaluation of the ESF support to Lifelong Learning (31/07/2012)

This summary relates to a study of the use of the European Social Fund (ESF) to support lifelong learning (LLL) during the 2000-6 and 2007-13 programming periods.

Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis (21/05/2012)

This Final Report on the ‘Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis’ provides an assessment of the part that the ESF has played in helping the EU and Member States respond to the challenges posed by the recent recession.

ESFi peamistele tegevusvaldkondadele pühendatud plakatid (06/12/2011)

Selles 6 plakatist koosnevas seerias kujutatakse ESFi erinevaid tegevusvaldkondi, näiteks sotsiaalne integratsioon ning muutuste keerisesse sattunud töötajate ja ettevõtete toetamine.
Teabelehti saab PDF-vormingus alla laadida või tellida paberkoopiad.

Posters on the main fields of activity of the ESF

Country Reports N - U: Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities (01/05/2011)

Country reports on ESF support for labour market access and social inclusion of ethnic minorities and migrants.

Reports and executive summaries: Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities (01/05/2011)

Executive summaries and reports on ESF support to migrants and ethnic minorities, including a Roma Thematic Report.

Country Reports A - L: Evaluation of ESF Support for Enhancing Access to the Labour Market and the Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities (01/05/2011)

Country reports on ESF support for labour market access and social inclusion of ethnic minorities and migrants.

Final Report, Executive Summaries, Country Monographs and Case Studies - Assessment of administrative and institutional capacity building interventions and future needs in the context of ESF (28/04/2011)

The study aims to provide an analysis of the relevance, efficiency, effectiveness and sustainability of ESF interventions in administrative and institutional capacity building.

Developing logics of intervention and related common indicators for the next ESF Operational Programmes (04/04/2011)

The logic of intervention framework developed by this study is presented in a table format so that Operational Programmes (OPs) can be summarised systematically and in a manner that makes the logical flow of the OP, including the choice of indicators, transparent.

Capacity of the ESF delivery systems to attract and support OP target groups (08/03/2011)

The purpose of this evaluation has been to provide knowledge on how ESF delivery systems work in practice, with a view to improving the capacity of the delivery systems in the Member States to attract and support Operational Programme target groups.

Sõpra tunned hädas (16/02/2011)

Neli elu, neli lugu. Lugege uuest koomiksist „Sõpra tunned hädas”, kuidas Alexil, Nataline’il, Ivanal ja Dimitral õnnestus oma elu muuta. Vaadake, kuidas need neli eurooplast leidsid uue väljakutse tänu Euroopa Sotsiaalfondi toetusele. Pärast koomiksi „Uus algus” edu, mis 2010. aastal ilmus 23 Euroopa Liidu ametlikus keeles, pakub Euroopa Komisjon vaatajatele selle teist osa. Neile lugudele on inspiratsiooni andnud tõestisündinud lood. Nelja inimese katsumusi on Rudi Mieli stsenaariumi põhjal kujutanud neli andekat kunstnikku: Maud Millecamps, Alexandre Tefenkgi, Vanyda ja You. Koomiks on saadaval 2010. aastal Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.

Evaluation of the European Social Fund's support to Gender Equality (24/01/2011)

This Report presents a synthesis of the findings from country-level analyses conducted on each of the 27 EU Member States and on six specific aspects of gender-equality policy, and it puts forward recommendations.

Final report for the ex-post evaluation of the European Social Fund (2000-2006) (10/12/2010)

The ex post evaluation of the ESF (2000-2006) aimed to assess the multiple impacts of ESF programmes.

Special Eurobarometer 350 / Wave 73.5 about the European Social Fund (01/11/2010)

Uus algus (01/04/2010)

Julie, Viktor, Pedro ja Fianne ei usu ettemääratusse ! Avastage koomiksi abil, kuidas nad suutsid Euroopa toel edasi liikuda. Need neli tõsielulist inspireeritud lugu tõestavad, et toetuse ja visadusega on kõigil võimalik uuesti alustada. Nende lugu võiks olla teie oma! Vanyda, Durieux`, Savoia ja Gihefi peenetundeliselt ning täpselt joonistatud ja Rudi Mieli kirjutatud lool põhinev „Uus algus” on koomiks, mida annab välja Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalne kaasatus peadirektoraat Euroopa Sotsiaalfondi algatusel. Koomiks on saadaval 2010. aastal Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.

Final report of the ex-post evaluation of the EQUAL Community Initiative (2000-2006) (17/03/2010)

The ex post evaluation of EQUAL was part of the ESF 2000-2006 ex post evaluation.

Eurobarometer survey (01/01/2010)

The majority of Europeans believe the EU can actively help their countries to recover from the impact of the economic downturn. According to a recent opinion survey, more and more people are also aware of the European Social Fund and have their own views on where Europe should be directing its efforts.

Synthesis of EU 15 evaluation reports on EQUAL during 2007 and 2008 (27/11/2009)

The main aim of this synthesis exercise is twofold: to allow better exploitation of the results of EQUAL in the preparation, management, monitoring and evaluation of future programmes, and to facilitate the post-evaluation of the programme.

Synthesis of EU 10 evaluation reports on EQUAL from 2006 to 2009 (09/11/2009)

This report provides a synthesis of the national evaluation reports of the EQUAL Programmes in the EU10 Member States submitted to the European Commission within 2006 and 2009.

Evaluation of Article 6 call for projects on the Innovative Management of Change (01/08/2009)

The results of the evaluation are designed to be appropriate for use in policy development within DG Employment and Social Affairs and to animate discussion with Member States and relevant stakeholders about innovative actions and mainstream operations supported by the ESF.

Elude paremaks muutmine – ELi investeeringud inimestesse Euroopa Sotsiaalfondi kaudu (01/06/2009)

Mida EL reaalselt oma kodanike heaks teeb? Üks vastus sellele küsimusele on Euroopa Sotsiaalfond (ESF), mis investeerib igal aastal ligi 10 miljonisse inimesse 27 liikmesriigis. Raamatusse on koondatud 54 inimese lood – kaks igast liikmesriigist – kes on haaranud kinni ESFi rahastatud algatustega kaasnevatest võimalustest. Intervjuude keskmes on igas vanuses naised ja mehed kõigist ELi liikmesriikidest – alustades teismelistest ja lõpetades pensionäridega nii linnades kui ka maapiirkondades. Raamat on peagi saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes.

Study on the relevance and reliability of available information for the ex-post evaluation of the European Social Fund (2000-2006) (01/07/2008)

This study covers the 2000-2006 cycle of the ESF in the 15 old Member States, plus the 2004-2006 period in 10 new Member States. The ESF al-located 68.7 billion euros to 239 programmes.

Statistika teabeleht (01/01/2008)

Käesolevas ülevaatlikus trükises Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse kohta aastatel 2007–2013 tuuakse välja peamised programmiga seotud faktid ja andmed. Käsitletakse ESFi rahastamist ELi üldeelarve kontekstis, raha kulutamise viise ja eesmärke.

ESF - 50 years investing in people (23/08/2007)

This brochure presents the history of the European Social Fund from 1957 to 2007.