Navigation path

ESF i Sverige

Sverige använder finansiering från ESF för att stödja dess mål med sysselsättning och ett mer sammanhängande samhälle i en hållbar ekonomi. Bättre och modernare färdigheter ligger i fokus för denna insats, medan utbildning och utbildningsinitiativ för mer sårbara sociala grupper – till exempel lågutbildade, äldre arbetare och kvinnor – är en annan.

Rättvis tillgång till arbete

Sverige anser att arbete är grundläggande för alla invånares välmående. På grund av det använder Sverige ESF-finansiering för att skapa en bredare tillgång till arbete för många grupper av arbetssökande. Över 700 ESF-projekt har hittills lanserats för att hjälpa människor från sårbara grupper – som till exempel långtidsarbetslösa, lågutbildade och unga arbetssökande. Målsättningarna med ESF-åtgärder är att ge över 75 000 personer från dessa grupper utbildning, rådgivning, färdigheter och den hjälp de behöver för att få de arbeten de vill ha. Ett exempel är ett projekt i Malmö som erbjuder enskild rådgivning för unga arbetslösa arbetssökande: 450 har redan hittat arbete.

Liknande projekt runtom i Sverige erbjuder många arbetssökande deras första chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetssökande i invandrargrupper stöds också – till exempel i ett projekt i Örebro som styrs av en bostadsförening som hjälpte dess arbetslösa hyresgäster att få de språkkunskaper och den utbildning de behövde för att hitta ett arbete.

Bättre kunskaper för företag

EFS:s åtgärder uppmuntrar arbetsgivare och entreprenörer att ge sina anställda de kunskaper de behöver för att förbättra prestation, smidighet och deras förhoppningar om arbetet. Över 1 200 projekt för utbildning, kunskaper och kvalifikationer har finansierats hittills – och målet är att erbjuda sådana möjligheter för 240 000 människor. Projekten hjälper anställda att få kunskaper att förbättra sina arbetsgivares exportprestationer och utrusta unga människor till att arbeta inom framtidens offentliga tjänst. I Stockholm får små företag med få anställda hjälp med utbildningskurser inom ledarskap, företagsledning och marknadsföring – över 2 200 har deltagit, däribland många kvinnor och invandrarentreprenörer.

Sådana ESF-stödda projekt hjälper svensk industri att erbjuda arbeten och karriärmöjligheter till människor i en tid då tillgången på anställda med lämpliga kunskaper minskar.

ESF-kontakter i Sverige


ESF i Sverige: Data och diagram

Budget

€691,551,158
(2007-2013)

Mottagare

Visa listan över stödmottagare

Deltagare

72,943 personer
(2013)