Navigation path

FSE în România

Proiectele derulate în România cu ajutorul FSE le oferă oamenilor locurile de muncă și competențele de care au nevoie pentru a beneficia de modernizarea economiei și de noile șanse profesionale astfel create. De asemenea, ele contribuie la construirea unei societăți mai echitabile, cu oportunități de formare și locuri de muncă deschise tuturor cetățenilor, inclusiv celor mai vulnerabili.

Acces sporit la piața muncii

FSE creează mai multe oportunități de formare și locuri de muncă pentru o varietate largă de oameni, în special pentru cei cărora le este dificil să își găsească de lucru. Femeile, lucrătorii mai în vârstă, persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, membrii comunităților rurale și ai unor minorități precum romii – acestea sunt toate categoriile asupra cărora se concentrează eforturile FSE de dezvoltare a competențelor și de creștere a ocupării forței de muncă. Până în prezent, 900 000 de oameni au beneficiat de cursuri de formare vocațională și de alte măsuri, reușind astfel să dobândească noi competențe și să își îmbunătățească perspectivele profesionale. În București s-au creat 1 000 de locuri noi în creșe, pentru ca părinții și femeile să își poată găsi mai ușor un loc de muncă și să ridice nivelul de trai al familiilor lor. Persoanele din mediul rural și cele de etnie romă pot acum să apeleze la proiectele FSE – cum ar fi centrele de antreprenoriat – pentru formare profesională, consiliere și programe adaptate la cerințele lor specifice, menite să îmbunătățească perspectivele profesionale și să combată discriminarea și sărăcia.

Aproximativ 20 000 de romi au beneficiat până acum de pe urma unor activități care vizau, de exemplu, burse și sprijin pentru studenții romi la medicină sau asistență specializată pentru a menține copiii romi în sistemul de învățământ.

Mai multe locuri de muncă de calitate

Programele de calificare și de formare finanțate din FSE ajută angajații din întreaga Românie să își dezvolte competențele și calificările. De exemplu, printr-un program de formare personalizat, 1 900 de angajați feroviari au dobândit abilitățile necesare pentru sporirea calității și a fiabilității serviciilor în rețeaua de căi ferate. Persoanele angajate în industrii în care se reduce numărul locurilor de muncă sunt ajutate să obțină competențe noi, care să le deschidă noi oportunități – cum ar fi angajații companiei de energie, care s-au recalificat în domeniul tehnologiilor energiei regenerabile.

La nivel național, FSE susține campanii de informare pentru a încuraja oamenii să valorifice oportunitățile de formare vocațională și de învățare pe tot parcursul vieții. De asemenea, FSE ajută agențiile publice de ocupare a forței de muncă să devină mai proactive și să le ofere servicii mai bune celor aflați în căutarea unui loc de muncă. Se implementează sisteme de management al calității în cadrul municipalităților și se oferă cursuri pe tema tehnicilor de prestări de servicii pentru clienți. În zonele rurale, punctele unice de contact pentru asigurarea mai eficientă a unei varietăți de servicii publice ajută persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și membrii comunităților mai izolate.

Puncte de contact din România


FSE în România: Date și cifre

Bugetul

€3,684,147,618
(2007-2013)

Cine primește finanțare

Lista beneficiarilor

Cine participă

244,207 persoane
(2013)