Navigation path

Het ESF in Nederland

Sociale inclusie en meer werkgelegenheid vormen de kern van de Nederlandse strategie voor ESF-investeringen. Het land wil beide doelstellingen bereiken door kansarme groepen de kans te geven om vaardigheden te verwerven en hun inzetbaarheid te verbeteren.

In heel Europa en in Nederland wil het ESF werkgelegenheid ondersteunen, mensen aan betere banen helpen en zorgen voor een eerlijkere levensstandaard en arbeidskansen voor alle EU-burgers. Hiervoor investeert het in het menselijk kapitaal van Europa: haar arbeiders, jongeren, kansarme groepen, en iedereen die op zoek is naar een baan. Het ESF financiert vele duizenden projecten in Europese steden, dorpen, plattelandsgebieden en buurten. Deze projecten bieden alle Europeanen de kans om vaardigheden en kwalificaties te verwerven en te werken, en zorgen voor een meer geïntegreerde samenleving.

Werken aan integratie

In Nederland richt ESF-financiering zich op twee onderling gerelateerde doelstellingen: het totale werkgelegenheidsniveau tot 80% van de bevolking in de werkende leeftijd verhogen en het aantal huishoudens zonder werk terugdringen tot 100.000 tegen het einde van de financieringsperiode in 2020. Om deze doelstellingen te bereiken, maakt Nederland gebruik van ESF-financiering om degenen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan aan betaald werk te helpen.

Laagopgeleiden, migranten, werkzoekenden met een beperking, moeders die na een langdurige onderbreking terugkeren op de arbeidsmarkt, ex-gedetineerden en jongeren zonder kwalificaties maken deel uit van de groepen waarop de maatregelen ten behoeve van actieve integratie zijn gericht. Meer dan 70% van de ESF-financiering wordt besteed aan projecten en initiatieven, voornamelijk op regionaal en lokaal niveau, die zulke groepen helpen te integreren of re-integreren op de arbeidsmarkt.

Mensen langer aan het werk houden

Een ander belangrijk ESF-thema is gericht op oudere werknemers. Tegen de achtergrond van een vergrijzende bevolking wil Nederland mensen de kans geven om langer te werken. ESF-projecten helpen oudere werknemers om te gaan met situaties op het vlak van arbeid en gezondheid en zorgen voor opleidingsmogelijkheden om nieuwe vaardigheden te verwerven en zo hun arbeidsvooruitzichten te verbeteren. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door hun werkmethoden aan te passen zodat deze aan de behoeften van oudere werknemers voldoen.

Nederland zorgt tevens voor extra ESF-steun voor zijn vier grootste steden - Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht - om arbeidsvooruitzichten van jongeren en niet-Europese immigranten te helpen verbeteren via begeleiding en opleidingsprogramma's.