Navigation path

Het ESF in Nederland

Het ESF helpt bedrijven hun werknemers nieuwe vaardigheden aan te leren en op zoek te gaan naar nieuwe, innovatieve manieren om de productiviteit te verbeteren. Daarnaast richt het fonds zich op de verbetering van de sociale inclusie met maatregelen om het aantal schoolverlaters zonder diploma terug te dringen. Mensen die op een bepaalde manier belemmerd worden om aan het werk te gaan, zoals gehandicapten en vrouwen met kinderen, probeert het fonds te helpen de arbeidsmarkt te betreden.

Meer arbeidskansen

De ESF-projecten zijn erop gericht om mensen uit kansarme groepen aan een baan te helpen. Jongeren die op zoek zijn naar hun eerste baan, oudere werknemers die nieuwe vaardigheden willen aanleren zodat ze hun baan kunnen behouden en mensen met een chronische ziekte, zijn slechts enkele voorbeelden van de groepen werkzoekenden die door het ESF worden ondersteund. Deze steun bestaat onder andere uit projecten die toegang bieden tot de juiste opleidingsprogramma's, projecten die hulp bieden bij het solliciteren en die, in samenwerking met werkgevers, kans bieden op een geschikte baan. Een voorbeeld hiervan is het opleidingsprogramma voor gedetineerden en ex-gedetineerden waarmee de benodigde vaardigheden worden opgedaan om opnieuw aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen. Tot nu toe hebben bijna 7 000 mensen daarmee hun voordeel gedaan.

Het ESF stimuleert daarnaast jongeren om hun opleiding af te maken en de kwalificaties te halen die werkgevers verwachten. Via speciaal onderwijs krijgen jongeren met leermoeilijkheden de kans om net als ieder ander aan het werk te gaan. Gespecialiseerde docenten helpen leerlingen met een beperking om hun achterstand in te halen, een diploma te behalen en aan het arbeidsproces deel te nemen. En subsidieregelingen in de vorm van vouchers voor werknemers creëren meer leerlingwerkplaatsen, waardoor jonge werkzoekenden de kans krijgen hun eerste stappen te zetten op de arbeidsmarkt.

Betere werknemers en beter functionerende bedrijven

In het kader van het opleidingsprogramma voor werknemers worden projecten gefinancierd die werknemers van nieuwe en waardevolle vaardigheden voorzien, en die hun productiviteit en dat van hun bedrijf verbeteren. In de detailhandel heeft een reeks speciaal afgestemde opleidingsmogelijkheden (onder andere op het gebied van verkooptechnieken, management en leiderschapsvaardigheden) de prestaties in deze sector helpen verbeteren. Daarnaast zijn er innovatieve, werknemersgerichte projecten waarin nieuwe, flexibelere manieren van werken worden uitgeprobeerd, die zowel voor werknemers als bedrijven voordelen kunnen hebben. Zo heeft een vervoersconsultancybedrijf zich verdiept in een flexibele werkomgeving, een 'buddy'-systeem voor nieuwe collega's en nieuwe manieren om prestaties te beoordelen in 'kweekvijvers' die door werknemers geleid worden. Dit soort projecten helpt Nederland de productiviteit onder zijn werknemers op een hoog niveau te houden en ervoor te zorgen dat er in de toekomst kwalitatief hoogwaardige banen beschikbaar zijn.

Contactpersonen in Nederland


Het ESF in Nederland: Gegevens en cijfers

Begroting

€830,002,737
(2007-2013)

Wie krijgt financiering

Bekijk de lijst met begunstigden

Wie doet mee

31,166 mensen
(2013)