Navigation path

Il-FSE f'Malta

Malta qiegħda tinvesti biex ittejjeb u biex tqabbel aħjar l-edukazzjoni u s-sistemi ta' taħriġ u l-ħiliet tal-forza tax-xogħol sabiex tissodisfa aħjar id-domandi dejjem jinbidlu tas-suq tax-xogħol. L-appoġġ tal-FSE qed ikun ukoll ta' benefiċċju għall-gruppi żvantaġġati, bħal dawk b'disabilitajiet, nisa, tfal u nies ikbar fl-età.

Madwar l-Ewropa u f'Malta, il-FSE qiegħed jappoġġa l-impjiegi, jgħin lin-nies jiksbu xogħlijiet aħjar u jiżgura standards ta' għajxien u opportunitajiet ta' xogħol aktar ġusti għaċ-ċittadini tal-UE kollha. Qed jagħmel dan billi jinvesti fil-kapital uman tal-Ewropa - fil-ħaddiema tagħha, fiż-żgħażagħ tagħha, fil-gruppi żvantaġġati u f'dawk kollha li qed ifittxu xogħol. Għexieren ta' eluf ta' proġetti tal-FSE huma attivi fl-ibliet, fl-irħula, fil-komunitajiet rurali u fil-viċinati tal-Ewropa. Qed jiftħu bibien għall-ħiliet, għax-xogħol, għall-kwalifiki u għal soċjetà aktar inklussiva għall-Ewropej kollha.

Prospetti ta' xogħol aħjar

L-investiment fil-kapital uman huwa l-ogħla prijorità f'Malta b'fokus fuq kif in-nies tiġi megħjuna tidħol u tibqa' fis-suq tax-xogħol u ttejjeb il-ħiliet tagħha. Il-proġetti tal-FSE qegħdin jippromwovu xogħlijiet sostenibbli u ta' kwalità u jappoġġaw il-mobilità tal-ħaddiema. Qiegħda tingħata attenzjoni speċjali għat-titjib tal-prospetti ta' impjiegi ta' dawk li jkunu qegħdin ifittxu xogħol, dawk li huma ekonomikament inattivi, kif ukoll l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Eżempju, proġett ko-finanzjat mill-FSE qiegħed jappoġġa kemm l-impjiegi kif ukoll l-inklużjoni soċjali billi jħarreġ infermiera fi djar residenzjali kbar ħafna fl-aktar tekniki moderni fil-kura għall-anzjani u għal dawk b'disabilità.

Ċentru ta' attenzjoni

L-investiment tal-pajjiż fil-kapital uman jinkludi t-titjib tas-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini kif ukoll l-appoġġ tal-inklużjoni attiva ta' gruppi vulnerabbli. Dan jinvolvi l-għajnuna lil nies b'disabilitajiet, tfal, nisa u l-anzjani, u l-ġlieda kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni. Fil-gżira Għawdxija ta' Malta, il-finanzjament tal-FSE ippermetta lill-proġett LEAP sabiex jiftaħ ċentru ta' żvilupp speċjali ġdid li jipprovdi taħriġ u joħloq opportunitajiet fuq il-post tax-xogħol għal gruppi żvantaġġati.

Lura l-iskola

Malta qed tieħu miżuri biex ittejjeb l-edukazzjoni u s-sistemi ta' taħriġ tagħha sabiex tgħammar aħjar lil dawk li jkunu qed ifittxu xogħol u lil dawk li diġà għandhom impjieg biex jilqgħu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li qegħdin jinbidlu. Qiegħda tiffinanzja inizjattivi fil-livelli kollha mill-ewwel edukazzjoni għall-edukazzjoni terzjarja u vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja. Hemm fokus speċifiku fuq in-numru ta' dawk li jitilqu kmieni mill-iskola u fuq li jingħata standard aħjar tal-edukazzjoni ogħla.