Navigation path

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Šī informācija nav pieejama jūsu izraudzītajā valodā. Lūdzu, izvēlieties citu valodu.

 en

Mūsu valodu politika 

Mūsu tīmekļa vietnē ir ievēroti vispārējie valodu principi, kas noteikti EUROPA portālam. Mēs darām visu, lai pēc iespējas plašāka informācija būtu lasāma 23 ES valodās. Tomēr šie materiāli ir jātulko, un atsevišķi informācijas veidi (piemēram, ziņas) ātri zaudē aktualitāti, tāpēc daži teksti ir pieejami tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Tiesību akti un citi oficiāli dokumenti ir pieejami visās ES valodās Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē EUR-Lex.

ESF kontaktinformācija Bijusi Dienvidslavijas Makedonijas Republika

Ar ko sazināties, lai iegūtu informāciju par ESF atbalstu un darbības jomām