Navigation path

ESF Latvijā

ESF darbojas Latvijā ar mērķi nodrošināt jauniešiem, darbiniekiem un darba meklētājiem labākas izglītības un apmācību iespējas. Tā kā ekonomika pārorientējas uz augsto tehnoloģiju rūpniecības sektoriem, iedzīvotājiem ir svarīgi apgūt prasmes, kas būtu pietiekami labas, lai varētu izmantot izaugsmes sniegtās priekšrocības. Tāpat ESF palīdz mazaizsargātajām grupām atrast darbu, lai tās varētu uzlabot savas dzīves līmeni un nenokļūtu ilgstoša bezdarba slazdā.

Darbavietām piemērotas prasmes

ESF rūpējas, lai visiem latviešiem aizvien vairāk būtu pieejama kvalitatīva izglītība un profesionālā apmācība. Jauni mūžizglītības projekti piesaista darbiniekus profesionālajos kursos, kur var apgūt jaunas prasmes, turklāt ESF pilnveido arī universitātes un pēcdiploma līmeņa izglītību, īpaši zinātņu jomā. Šie pasākumi modernizē izglītības sistēmu un vairo tās ieguldījumu ilgtspējīgu darbavietu un profesiju radīšanā. Šajā sakarā vairāk nekā 22 tūkstoši pedagogu jau ir pabeiguši šo apmācību ar mērķi uzlabot savu mācīšanas kvalitāti un prasmes, ko nodot tālāk jauniešiem.

Arī uzņēmumi izmanto ESF finansējumu, lai nodrošinātu prakses vietas un stažēšanos teju 14 tūkstošiem jauniešu. Turklāt minētās iespējas pieejamas arī jaunajiem vecākiem, jo ir padomāts par bērnu novietnēm. ESF veicina uzņēmējdarbību, pašnodarbinātību un jaunu uzņēmumu dibināšanu gan pilsētās, gan lauku kopienās, nodrošinot apmācību pārvaldības jomā un piekļuvi aizdevumiem, kas paredzēti mazajiem uzņēmumiem.

Iekļaujošs darbaspēks

Ar ESF projektu atbalstu aizvien vairāk cilvēku rod iespēju iekļūt darba tirgū un atrast sev piemērotāko darbu. Tādas iedzīvotāju grupas kā cilvēki ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs īpašs atbalsts darbā, ilgstošie bezdarbnieki, kuri ir vairāk jāiedrošina, un gados vecāki darbinieki, kam nākas apgūt jaunas prasmes, bieži vien sastopas ar šķēršļiem, meklējot darbu, tāpēc ESF viņiem palīdz. Kā piemērus šai palīdzībai var minēt apmācību un pārkvalifikāciju, elastīgāku darba kārtību un individuālu atbalstu darbā pieteikšanās procesā. Līdz šim aptuveni 97 tūkstoši darba meklētāju un mazaizsargāto grupu pārstāvju ir saņēmuši vajadzīgo atbalstu un apguvuši prasmes, lai uzlabotu savas nodarbinātības izredzes.

Lai panāktu visu iepriekš minēto, ESF atbalsta valsts pārvaldes modernizēšanu valsts un reģionālajā līmenī, lai darba meklētājiem un potenciālajiem apmācību dalībniekiem būtu pieejami visaugstākās kvalitātes pakalpojumi.

Kontaktpersonas Latvijā


ESF Latvijā: Dati un skaitļi

Budžets

€583,103,717
(2007-2013)

Kam piešķir atbalstu

Skatīt atbalsta saņēmēju sarakstu

Kas piedalās

137,249 cilvēku
(2013)