Navigation path

ESF Lietuvoje

ESF siūlo lietuviams galimybę aktyviai ir lygiomis galimybėmis prisidėti prie ekonomikos augimo. Labiau pažeidžiamoms darbo ieškančių asmenų grupėms siūlomi mokymai, siekiant pagerinti jų darbo perspektyvas. Tuo tarpu darbuotojai ir jaunuoliai atnaujina savo gebėjimus, kad galėtų prisitaikyti prie pažangesnės ir atviresnės ekonomikos.

Gebėjimai, užtikrinantys darbą

Jaunuoliams padedama gauti darbą, kad jie įgytų vertingos patirties: įgyvendinus vieną sėkmingą projektą, kuriame dalyvavo 6000 žmonių, po 6 mėnesių 80 % iš jų vis dar dirbo. ESF taip pat skatina verslumą, skirdamas daugiau nei 14 milijonų eurų profesiniam rengimui bei paskoloms, kad jauni ir pagyvenę darbo ieškantys asmenys drąsiau imtų dirbti savarankiškai ir steigtų savo bendroves. Šiomis programomis pasinaudojo jau daugiau nei 3000 perspektyvių verslininkų. Be to, Lietuva daugiau investuoja į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei rengia daugiau mokslo ir technologijų profesionalų taip atverdama naujas galimybes universitetus baigusiems jaunuoliams bei skatindama juos likti šalyje ir užimti darbo vietas, kuriose reikia pažangių gebėjimų.

Užimtumas prieš skurdą

Visoje Lietuvoje ESF projektai padeda pažeidžiamų grupių atstovams įgyti gebėjimų, praplečiančių galimybes rasti darbą ir išvengti ilgalaikio nedarbo spąstų. Šiuose mokymuose jau dalyvavo daugiau nei 200 000 žmonių, tarp jų bedarbiai, moterys, jaunuoliai ir pagyvenę darbuotojai. Pavyzdžiui, projektas „El. pilietis“ padėjo 50 000 žmonių, įskaitant vyresnės kartos asmenis bei kaimo vietovių gyventojus, įgyti pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius, kurie būtini norint pasinaudoti el. vyriausybės paslaugomis, bendrauti su internetine bendruomene ir pagerinti savo galimybes rasti darbą. O ESF remiama valstybinė mokymo programa leidžia darbo ieškantiems asmenims pasirinkti profesinį rengimą, geriausiai atitinkantį sritį, kurioje jie norėtų dirbti.

Kontaktinė informacija Lietuvoje


ESF Lietuvoje: Duomenys ir skaičiai

Biudžetas

€1,028,306,727
(2007-2013)

Kas gauna finansavimą

Žr. naudos gavėjų sąrašą

Kas dalyvauja

183,448 žmonės
(2013)