Navigation path

An CSE in Éirinn

Roghnaigh tír:
 
Tá an CSE ag cuidiú leis an dífhostaíocht atá ag dul i méid agus atá le feiceáil in Éirinn le blianta beaga anuas a aisiompú. Is é tosaíocht amháin an lucht oibre a athoiliúint d’fhonn scileanna nua a thabhairt do dhaoine don todhchaí. Cuirtear béim eile ar chuardaitheoirí poist ó phobail faoi mhíbhuntáiste a oiliúint d’fhonn cuidiú leo scileanna agus cáilíochtaí a fháil agus obair a aimsiú.

Scileanna oibrithe a fheabhsú

Tugtar cúnamh d’oibrithe ar fud na hÉireann le raon leathan de bhearta oiliúna agus oideachais a gcuid scileanna agus a n-ionchais ghairme a fheabhsú. Tá tacaíocht á tabhairt do thionscnamh gníomhachtaithe saothair leis an CSE ag a bhfuil príomhról ina leith sin – mar shampla, 12,000 áit oiliúna a sholáthar in 2011. Ar ndóigh tá níos mó ná oiliúint ar scileanna nua ag baint leis na tionscnaimh sin – déantar iad a chomhlánú le cuardach poist agus gairmthreoir chun bealaí chun na hoibre a sholáthar.

Bíonn fostóirí páirteach i dtionscadail CSE trí churaclaim oiliúna a dhearadh atá ábhartha agus a mbeidh poist ina dtoradh orthu, agus d’fhonn a chinntiú go bhfuil socrúcháin oibre ar fáil do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine óga. Tá tacaíocht á tabhairt trí thionscadail rathúla eile do chéimithe le cúrsaí dírithe ar ghnó i réimsí amhail an lóistíocht agus an fhiontraíocht ina mbaintear leas as cuairteanna ar mhonarchana agus as líonrú le fostóirí ionchasacha i gcomhar leis an teagasc.

Ionchais fostaíochta níos cothroime

Tá cistiú CSE á dhíriú ar ghrúpaí daoine a bhfuil bacainní ar leith os a gcomhair maidir le post a fháil. Áirítear leo siúd daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, oibrithe níos sine, oibrithe ar bheagán oiliúna agus daoine faoi mhíchumas. Tá an dara seans á thabhairt trí thionscadail CSE do dhaoine ag a bhfuil beagán cáilíochtaí a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a threisiú. Tá cúnamh á thabhairt do chuardaitheoirí poist faoi mhíchumas trí dhul i mbun oibre i gcomhar le fostóirí chun áiteanna oibre a oiriúnú. Sa bhreis air sin tá oiliúint agus deiseanna socrúcháin oibre ar thairiscint d’imircigh chun iad a chuidiú imeascadh sa saol oibre. Tá cúrsaí athnuachana ann do chuardaitheoirí poist nach bhfuil scileanna litearthachta acu, agus is féidir na cúrsaí sin a shaincheapadh do riachtanais an duine aonair.

Tá CSE ag treisiú na fiontraíochta freisin mar bhealach isteach chun na hoibre – mar shampla, trí thacú le féinfhostaíocht i bpobail na dtaistealaithe, agus chomh maith leis sin sa chlár ‘Going for Growth’, a bhfuil duaiseanna bronnta air, chun cuidiú le fiontraithe mná a gcuid gnólachtaí féin a thionscnamh agus a fhorbairt.

Teagmhálacha in Éirinn


Nuashonrú is déanaí: 29/01/2013 | Barr