Navigation path

Az ESZA Magyarországon

Az ESZA Magyarországon a viszonylag alacsony foglalkoztatottsági arány javításán munkálkodik. A fiatalokat a felsőoktatási és szakképzési rendszerek fejlesztésével segíti a jobb készségek elsajátítása és ezáltal a jobb munkaerő-piaci kilátások felé. A hátrányos helyzetű csoportok tagjait, például az alacsony képzettségűeket, fiatalokat, nőket és romákat is segíti az álláskeresésben.

A foglalkoztatottak számának növelése

Az ESZA egyik fő célja, hogy minél több embert munkához juttasson, aminek elérésben segít, ha jobb hozzáférést biztosítanak a továbbképzési- és álláslehetőségekhez. A kisgyermekes anyákat a gyermekgondozási szolgáltatások javításával, valamint a rugalmas munkaidők és szakképzési lehetőségek biztosításával bátorítja a munka világába történő visszatérésre. Mivel a mezőgazdasági munkalehetőségek száma csökken, az ESZA arra bátorítja a munkavállalókat, hogy azokba a régiókba költözzenek, ahol vannak szabad álláshelyek, projektjeivel pedig segít leküzdeni a regionális különbségeket, például támogatja a vidéken vagy a roma közösségekben élő gyermekeket abban, hogy az iskolarendszerben maradjanak és szakmát szerezzenek.

A munkavállalók Magyarország-szerte új képességekre tehetnek szert és megtanulhatnak alkalmazkodni az adott körülményekhez. Számos projekt segíti a kevesebb készséggel vagy képzettséggel rendelkező munkavállalókat abban, hogy továbbtanuljanak és olyan képzettségeket szerezzenek, melyek révén javulnak munkaerő-piaci kilátásaik.

Nagyobb szakértelem és több munkahely

Az ESZA finanszírozása révén korszerűsítik az oktatási és képzési rendszert, így biztosítva a dolgozók és vállalatok által igényelt szakértelmet. Jó példa erre az a budapesti termelő vállalat, amelynek dolgozóit az ún. „lean” (gazdaságos) gyártási technikákra képezik ki, és ezzel munkahelyek százait óvják meg. A tanárok új oktatási módszereket sajátíthatnak el az ESZA segítségével, az egyetemek pedig bővíthetik kutatási és fejlesztési kapacitásukat. A felsőoktatás jobban illeszkedik a munkaerő és a gazdaság igényeihez: ez például az ESZA egyik olyan kezdeményezésének köszönhető, amely nyomon követi a diákok későbbi munkavállalói pályafutását, így garantálva, hogy az egyetemi tantervek a megfelelő készségeket biztosítsák a hallgatók következő generációi számára. Az ESZA a gazdasági szereplőkkel összefogva, a magyarországi egyetemek K+F tevékenységének támogatása révén segít a tehetséges frissdiplomások itthon tartásához is.

Magyarországon a fenti projektek segítségével olyan munkaerő építhető ki, amely képességeit kibontakoztatva hozzájárulhat az innovatív, tudásalapú gazdaság sikeréhez.

Magyarországi kapcsolattartók


Az ESZA Magyarországon: Adatok és számok

Költségvetés

€3,612,105,277
(2007-2013)

Kik a kedvezményezettek?

A kedvez-ményezettek listája

Ki vesz részt?

910,376 fő
(2013)