Navigation path

Az ESZA Magyarországon

Az ESZA magyarországi tevékenysége hozzájárul a foglalkoztatottak számának növekedéséhez és készségeik fejlesztéséhez, ugyanakkor javítja a távoli területen élő és a társadalom peremére szorult közösségek társadalmi beilleszkedését és életkörülményeit.

Az ESZA Európa-szerte, így Magyarországon is támogatja a munkaerőpiac működését azáltal, hogy segít az embereknek jobb állást találni, és az EU valamennyi polgára számára méltányosabb életkörülményeket és több munkalehetőséget biztosít. Ennek megvalósítása érdekében támogatja Európa humántőkéjét, vagyis a munkavállalókat, a fiatalokat, a hátrányos helyzetű csoportokat és az álláskeresőket. Jelenleg több tízezer ESZA-projekt zajlik Európa kis- és nagyvárosaiban, vidéki közösségeiben és egymással szomszédos területein. A projektek valamennyi európai számára utat nyitnak a készségek fejlesztése, a foglalkoztatás, a képesítés és egy befogadóbb társadalom felé.

Készségek gyarapítása és javítása

Az ESZA magyarországi befektetéseinek egyik legfőbb célja a készségek fejlesztése. A projektek kiemelt figyelmet fordítanak az alacsony képzettségűekre és a fiatalokra, akiket igényre szabott képzések és képesítések révén igyekeznek munkához juttatni. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és más ESZA-finanszírozás segít a fiatalok foglalkoztatása útjában álló akadályok leküzdésében. Az egész életen át tartó tanulást biztosító lehetőségek abban támogatják a munkavállalókat, hogy naprakészen tartsák készségeiket és szükség szerint újakra tegyenek szert. 2020-ig előreláthatólag több mint 450 ezer fő részesedik ezen intézkedések előnyeiből. A szociális vállalkozások a számukra juttatott támogatás révén segítik a munkahelyek és a lehetőségek létrehozását a távoli és a társadalom peremére szorult közösségekben.

A társadalmi befogadás elősegítése

Magyarország a társadalmi befogadás elősegítésére egyedi programot dolgozott ki, amely a távoli közösségek és a társadalom peremére szorult csoportok – például a romák – képzésére, oktatására és egészségügyi ellátására összpontosít. Folyamatban vannak társadalmi és munkaerő-piaci integrációra irányuló projektek, a közegészségügyi és járványvédelmi programok nyújtotta előnyökből pedig több mint 300 ezer fő részesül majd. Ezen túlmenően mintegy 60 ezer diák és 40 ezer tanár vesz részt az iskolai eredmények javítását, valamint az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó képzési programokban. A foglalkoztatást és a társadalmi kohéziót elősegítő új vállalkozások és szociális vállalatok is részesülnek támogatásban. Terület- és Településfejlesztési Programjának keretében Magyarország számos alulról szerveződő projektet támogat legelmaradottabb vidéki közösségeiben, ilyen például a felsőörsi Zenei Tehetség Központ.

Jobb oktatás

Az oktatás terén az ESZA a szakképzéshez és a koragyermekkori gondozáshoz járul hozzá. A projektek igyekeznek biztosítani, hogy a megszerezhető készségek és képesítések megfeleljenek a munkáltatók és az ipar igényeinek. Az oktatási rendszerbe eszközölt befektetések hozzájárulnak Magyarország azon céljához, hogy 2020-ra a fiatalok több mint 30%-a szerezzen felsőfokú végzettséget, az iskolai lemorzsolódás aránya pedig 10%-ra csökkenjen. Az ESZA a vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzést is kínál, például a dél-alföldi régió fiataljai számára.

Felelősségteljes kormányzás

Az ESZA Magyarországon hozzájárul a közigazgatás valamennyi szintjének korszerűsítése érdekében tett befektetésekhez, amelyek célja, hogy a közszolgáltatások hatékonyabbá, valamint a polgárok számára hozzáférhetőbbé váljanak.