Navigation path

ESF i Danmark

I hele Europa og i Danmark støtter ESF arbejdsmarkedet ved at hjælpe folk med at få bedre jobs og sikre mere retfærdige levevilkår og flere jobmuligheder for alle EU-borgere. ESF gør dette ved at investere i Europas menneskelige kapital – arbejdstagerne, de unge, dårligt stillede grupper og alle dem, der søger arbejde. Der er titusindvis af igangværende ESF-projekter i Europas større og mindre byer, landdistrikter og lokaliteter. De åbner dørene til bedre uddannelse, arbejde og kvalifikationer samt et mere inkluderende samfund for alle europæere.

Det overordnede mål for ESF's aktiviteter i Danmark er at bidrage til økonomisk vækst og fremme iværksætterkultur og jobskabelse.

Med en stærk regional tilgang er målet at maksimere det individuelle vækstpotentiale i de enkelte regioner. ESF's indsats har som hovedformål at støtte iværksætteraktiviteter, herunder opstart af virksomheder og jobskabelse, og denne indsats er skræddersyet til de specifikke behov, der findes i de fem danske regioner.

Såvel arbejdsløshed som den forholdsvis lave vækstrate er forbundet med, at der ikke er nok iværksætteraktivitet. ESF finansierer en række projekter for at forbedre miljøet og forholdene for både virksomheder og arbejdssøgende. For eksempel samarbejder Innovativ GlobaliseringsAgent med lokale virksomheder for at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem skræddersyede uddannelsesforløb.

At sikre en kvalificeret arbejdsstyrke er en anden ting, der har høj prioritet i Danmark. Videregående uddannelse og især erhvervsuddannelse spiller en væsentlig rolle i dette. Da erfaringerne viser, at personer med en erhvervsuddannelse har større sandsynlighed for at være i arbejde i hele deres arbejdsliv i forhold til personer med kort eller ingen uddannelse, er en stor del af ESF's investeringer øremærket til at øge antallet af deltagere i erhvervsfaglige uddannelser. Det ESF-samfinansierede projekt NT til for dig, som hjælper arbejdssøgende tilbage i arbejde som buschauffører, er blot ét eksempel. Et andet fokusområde er projekter, der hjælper unge mennesker med at opbygge deres kompetencer og reducerer antallet af unge, der dropper ud; et eksempel på dette er projektet YouthTurn.

Understøttelse af social inklusion er en vigtig del af ESF-programmet. Cirka 20% af budgettet er øremærket til initiativer, der hjælper de mest sårbare, som bor i husholdninger med lav indkomst, med at få adgang til arbejdsmarkedet.