Navigation path

ESF i Danmark

ESF i Danmark ønsker at fremme iværksætter- og innovationskultur blandt alle sociale grupper. Ved at investere i mennesker, deres uddannelse og færdigheder hjælper ESF med at opretholde Danmarks fremgangsrige, åbne økonomi. Et væsentligt prioriteringsområde er at skabe jobmuligheder for jobsøgende med handicap i forsøget på at skabe beskæftigelse og fremme social integration.

Nye færdigheder

Ved at tilbyde muligheder for at opnå uddannelse og nye færdigheder udvikler Danmark den yderst kvalificerede arbejdsstyrke, som er nødvendig i fremtiden. ESF’s uddannelsesprojekter forbedrer ledernes kvalifikationer i små og mellemstore virksomheder, således at de kan skabe vækst for deres egne virksomheder, og styrker forskeres evne til at skabe innovation. Og med hjælpen fra ESF kan arbejdsstyrken opnå de moderne, tekniske og kreative færdigheder til udvikling af nye produkter og services. Et godt eksempel er et projekt, der tilbyder ekstern, teknisk ekspertise til små og mellemstore virksomheder, som hjælper dem med at implementere nye og innovative forretningsprocedurer eller opnå færdigheder inden for IT-baserede produktionssystemer.

Uddannelsesinstitutioner samarbejder med virksomheder om at øge færdigheder, inklusive tekniske kvalifikationer, der kan hjælpe virksomheder med at øge produktiviteten. Sammen støtter de også livslang læring blandt ansatte – der hjælper med at holde deres færdigheder up to date og forbedre deres arbejdsevner.

Lavere mangel på arbejdskraft

I takt med at Danmarks befolkning ældes, hjælper ESF med at få flere jobsøgende ud på arbejdsmarkedet ved at fjerne eksisterende hindringer: Det kan f.eks. være seniorer, der behøver nye færdigheder, indvandrere med utilstrækkelige sprogfærdigheder samt forældre, som har brug for hjælp til børnepasning, så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projektet Hold fast opmuntrer unge danskere til at blive i skolesystemet og opnå kvalifikationer – ved hjælp af mentorordninger og kurser i sommerferien. ESF’s projekter samarbejder med arbejdsgivere om at fremme mere fleksible arbejdsforhold for forældre samt om at tilpasse arbejdspladser til personer med handicap.

Iværksætterkultur og nystartede, innovative virksomheder bliver støttet på mange måder: Blandt andet ved at henvise til de rette forretningsrådgivere og tilbyde netværksmuligheder. Projektet Etnisk erhvervsfremme gør brug af ESF-støtte til at hjælpe indvandrere med at etablere deres egen virksomhed – med adgang til kapital og uddannelse – og tilbyder dem vejledning igennem de første år.

Kontaktpersoner i Danmark


ESF i Danmark: Data og tal

Budget

€254,788,619
(2007-2013)

Hvem får pengene?

Se en liste over dem, der modtager støtte

Hvem er med?

14,637 personer
(2013)