Navigation path

Het ESF in België

België gebruikt ESF-financiering voor het verbeteren van vaardigheden en sociale cohesie. De regio's werken samen om vaardigheden en werkgelegenheid te bevorderen, terwijl maatregelen voor sociale insluiting worden genomen op zowel regio-overschrijdend als lokaal niveau, waar nodig.

Doorheen Europa en in België steunt het ESF de arbeidsmarkt, door te zorgen dat mensen een betere baan vinden en door een betere levensstandaard en meer werkgelegenheid te verzekeren voor alle burgers in de EU. Het ESF doet dat door te investeren in het Europees menselijk kapitaal: de werknemers, jongeren, kansengroepen en iedereen die een baan zoekt. Tienduizenden ESF-projecten zijn opgestart in de Europese steden en plattelandsgemeenschappen. Ze openen deuren naar betere vaardigheden en kwalificaties en beter werk, en een meer inclusieve samenleving voor alle Europeanen.

De Belgische regio's investeren ESF-fondsen om de vaardigheden van de werknemers te ontwikkelen en de arbeidsdeelname te verhogen. Daartoe investeren ze in alle niveaus van onderwijs en opleiding en verbeteren de toegang tot banen voor de meer kwetsbare sociale groepen, zoals de langdurig werklozen en jonge werkzoekenden.

Investeren in vaardigheden

Er zijn initiatieven om meer persoonlijke begeleiding aan jongere en oudere werknemers en werkzoekenden te geven, om hen te helpen de vaardigheden en kwalificaties op te bouwen die ze nodig hebben om een eerste baan te vinden of hun huidige vaardigheden te verbeteren. Er is ook een initiatief om jonge werkzoekenden en werkzoekenden met een immigrantenachtergrond te helpen een baan te vinden, bijvoorbeeld via de opleidingsprojecten in de Brusselse regio. Die inspanningen krijgen steun van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Bestrijden van uitsluiting

België investeert in de versterking van sociale inclusie en het verminderen van het aantal kinderen dat risico loopt op armoede. ESF-financiering steunt die inspanningen, bijvoorbeeld via projecten die ouders helpen om werk te vinden en de sociale economie stimuleren, zoals La Ferme, een project ter bevordering van de sociale re-integratie van kansarmen. Het Vlaamse Gewest voert ook specifieke maatregelen uit voor Roma die een traject bieden naar werk en betere sociale integratie. Het Waalse en Brusselse Gewest richten zich op de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot banen en de werkplaats.

Op het vlak van onderwijs investeren de Belgische regio's ESF-fondsen om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen en een cultuur van levenslang leren te bevorderen. Die inspanningen zijn gericht op de plaatsen en doelgroepen waar het probleem het grootst is. Het ESF helpt ook om de vaardigheden en kwalificaties die worden verworden door onderwijs en opleiding relevanter te maken voor een werkomgeving, zodat jongeren gemakkelijker de stap kunnen zetten naar een baan.