Navigation path

Het ESF in België

België gebruikt ESF-financiering om werkgelegenheidsprojecten uit te voeren in gemeenschappen en regio’s in het hele land. Op zowel federaal als regionaal niveau helpt het ESF kwetsbare groepen door de lage werkgelegenheid aan te pakken, het volgen van een opleiding te stimuleren en de sociale insluiting te verbeteren.

Meer banen voor meer mensen

België streeft ernaar meer van zijn burgers aan het werk te krijgen, met name mensen die bij het zoeken naar werk te maken hebben met specifieke obstakels. Ook helpt het land werknemers bij het verbeteren van vaardigheden die van nut kunnen zijn voor de nieuwe banen die ontstaan door de economische ontwikkeling. In Wallonië bijvoorbeeld, ligt de nadruk op het ontwikkelen van een sterke onderzoeks- en technologiebasis en dit is terug te zien in de technologische opleidingsprogramma’s die nauw verbonden zijn met de plaatselijke industrie, zoals machinebouw en technisch onderhoud. Bovendien geeft een ESF-project bouwvakkers de mogelijkheid om kennis op te doen over ecologische bouwtechnieken.

In Vlaanderen concentreren de projecten zich erop kwetsbare groepen aan werk te helpen. Er is bijvoorbeeld een programma dat jongeren stimuleert om hun studie af te ronden, kwalificaties te verwerven en voor een hogere opleiding te kiezen, zodat ze hun kansen op werk vergroten. Een voorbeeld is het project ‘Job&Co’, dat steun biedt aan onder anderen langdurig werklozen en immigranten bij het overwinnen van obstakels en het krijgen van werk.

Ondernemen aanmoedigen

Alle regio’s van België ondersteunen ondernemerschap als een manier om banen te scheppen voor een groot aantal mensen. In Limburg kregen ongeveer 350 werkzoekenden het advies om hun eigen bedrijf op te zetten. In Luik ondersteunt een ESF-project kunstenaars om hun ideeën te ontwikkelen en om te zetten in culturele projecten en die te gebruiken als een bron van inkomsten uit eigen bedrijf. In de hoofdstad Brussel krijgen vrouwen de opleiding die ze nodig hebben om deel te nemen aan het arbeidsproces en hun eigen bedrijf op te zetten. Op federaal niveau gebruikt de regering ESF-financiering om te experimenteren met innovatieve benaderingen om de arbeidskansen van mensen te verbeteren; er worden bijvoorbeeld goede werkmethodes uitgewisseld met andere landen.

ESF-contacten in België


Het ESF in België: Gegevens en cijfers

Begroting

€1,073,217,594
(2007-2013)

Wie krijgt financiering

Bekijk de lijst met begunstigden

Wie doet mee

242,216 mensen
(2012)