Navigation path

Kas yra ESF?

ESF yra pagrindinė Europos priemonė, skatinanti užimtumą, padedanti žmonėms gauti geresnį darbą ir užtikrinanti visiems ES piliečiams sąžiningesnes galimybes įsidarbinti. Fondas investuoja į Europos žmogiškąjį kapitalą – darbuotojus, jaunimą ir darbo ieškančius asmenis. ESF skiriami 10 milijardų eurų per metus gerina milijonų Europos gyventojų darbo perspektyvas, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, kuriems sunkiau įsidarbinti.

Europos Sąjunga siekia sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų bei socialiai integruotą visuomenę. Šiais tikslais grindžiama strategija „Europa 2020“, skatinanti pažangų, tvarų ir integracinį ES augimą. Šis iššūkis tampa dar svarbesnis dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis. ESF tenka svarbus vaidmuo siekiant Europos tikslų ir švelninant ekonominės krizės padarinius, ypač nedarbo ir skurdo lygio augimą.

Prioritetų nustatymas

Europos Komisija kartu su ES šalimis nustato ESF prioritetus ir išteklių paskirstymą. Vienas iš prioritetų – gerinti darbuotojų prisitaikymą mokant juos naujų gebėjimų, o įmones išmokyti naujų darbo metodų. Kiti prioritetai – pagerinti galimybes įsidarbinti padedant jauniems žmonėms baigus mokyklą integruotis į darbo rinką arba apmokant mažiau kvalifikuotus darbo ieškančius asmenis. Daugelio ESF projektų pagrindinis tikslas yra profesinis mokymas ir mokymosi visą gyvenimą galimybės, siekiant suteikti žmonėms naujų gebėjimų.

Dar vienas prioritetas – padėti palankių sąlygų neturintiems asmenims susirasti darbą. Tai padeda stiprinti „socialinę įtrauktį“ ir rodo, kaip reikšmingai užimtumas padeda žmonėms integruotis į visuomenę bei kasdieninį gyvenimą. Užklupus finansų krizei, teko dėti daugiau pastangų darbo vietoms išsaugoti, o jas praradusiems žmonėms padėti greitai susirasti kitą darbą.

Projektai žmonėms

ESF nėra įdarbinimo agentūra ir darbo vietų nereklamuoja. Tačiau fondas finansuoja dešimtis tūkstančių vietinių, regioninių ir nacionalinių užimtumą skatinančių projektų visoje ES: pradedant mažais projektais, kuriuos vykdo vietinės labdaros organizacijos, padedančios neįgaliesiems rasti tinkamą darbą, ir baigiant šalies mastu įgyvendinamais projektais, skatinančiais visų gyventojų profesinį mokymą.

ESF projektai skiriasi pobūdžiu, dydžiu bei tikslais ir tenkina įvairių tikslinių grupių poreikius. Kai kurie skirti švietimo sistemoms, mokytojams ir mokiniams, kiti – jauniems bei pagyvenusiems darbo ieškantiems asmenims, treti – įvairiomis sąlygomis dirbantiems potencialiems verslininkams. ESF dėmesio centre visada yra žmonės.