Navigation path

Overige EU-fondsen die de werkgelegenheid ondersteunen

Het ESF is het voornaamste instrument van Europa om de werkgelegenheid te ondersteunen. Er zijn echter ook andere EU-instellingen en -initiatieven die bijdragen aan werkgelegenheidsdoelstellingen:

Op Europees niveau

  • Cohesiefonds
    Ondersteunt de minst welvarende EU-regio’s om de levensstandaard te verhogen

Op nationaal niveau

Ga naar de rubriek ‘Ondersteuning in uw land’