Navigation path

Kiti užimtumą skatinantys ES fondai

ESF – tai pagrindinė Europos priemonė, skatinanti užimtumą. Tačiau yra ir kitų ES institucijų bei iniciatyvų, padedančių siekti užimtumo tikslų:

Europos lygiu

  • Sanglaudos fondas
    Remia neturtingiausius ES regionus siekdamas juose pagerinti gyvenimo lygį.

Nacionaliniu lygiu

Žr. skyrių „Parama jūsų šalyje“.