Navigation path

Teised ELi fondid, mis toetavad tööhõivet

ESF on Euroopa Liidu põhivahend tööhõive toetamiseks. Siiski on ka teisi ELi institutsioone ja algatusi, mis annavad panuse tööhõive eesmärkide heaks.

Euroopa tasandil

  • Ühtekuuluvusfond
    Toetab ELi kehvemas olukorras olevaid piirkondi elatustaseme tõstmiseks

Riiklikul tasandil

Vaadake rubriiki „Toetus teie riigis”