Navigation path

Други фондове на ЕС в подкрепа на заетостта

ЕСФ е основният европейски инструмент за подпомагане на работни места. Има обаче и други институции и инициативи на ЕС, които допринасят за целите на заетостта:

На европейско равнище

  • Кохезионен фонд
    Подкрепя най-слабо развитите региони на ЕС с цел повишаване на жизнените стандарти

На национално равнище

Отидете на раздел „Подкрепа във вашата държава“