Navigation path

Vem får ESF-stöd?

Enligt reglerna för införandet av fonderna under perioden 2007-2013 (EG 1828/2006) måste förvaltningsmyndigheterna i medlemsstaterna publicera uppgifter om vilka som direkt mottar stöd i enlighet med den europeiska sammanhållningspolitiken. Uppgifterna som anslås måste ange namnet på stödmottagaren, namnet på verksamheten och hur stor andel offentliga medel som verksamheten mottagit. Kartan nedan innehåller länkar till de listor över mottagare av stöd från ESF som finns tillgängliga på respektive medlemsstats webbplats. Observera att informationen nedan är under uppbyggnad och därför löpande kan komma att uppdateras, beroende på vilka uppgifter kommissionen får från medlemsstaterna.

Viktigt meddelande: Europeiska kommissionen tillhandahåller den här webbplatsen för att göra det lättare för allmänheten att hitta information. Observera att länkarna tillhandahålls av Europeiska unionens medlemsstater och förvaltningsmyndigheter. De står alltså ej under kommissionens kontroll. Innehållet på dessa webbplatser är respektive medlemsstaters och förvaltningsmyndigheters eget ansvar. Listan över länkarna på denna webbplats är baserad på uppgifter från medlemsstaterna. Listan är inte nödvändigtvis fullständig. Graden av fullständighet och mängden uppgifter, samt sättet på vilket uppgifterna presenteras på webbplatserna, kan variera beroende på medlemsstat. Europeiska kommissionen kan därför inte garantera att informationen som tillhandahålls är korrekt eller fullständig. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för uppgifterna och hur de eventuellt används.