Navigation path

Wie krijgen er financiering?

De beheersautoriteiten dienen informatie over alle directe begunstigden van het Europees cohesiebeleid te publiceren krachtens de regelgeving die geldt voor de tenuitvoerlegging van de fondsen in de periode van 2007 tot 2013 (Verordening (EG) nr. 1828/2006). Deze informatie moet de naam van de begunstigde bevatten, de namen van de concrete acties en de daarvoor uitgetrokken bedragen aan overheidsgelden. De kaart bevat links naar de lijsten met ESF-begunstigden die beschikbaar zijn op de respectieve websites in de lidstaten. Houdt u er rekening mee dat de onderstaande informatie "werk in uitvoering" is en kan worden geactualiseerd op basis van informatie die de Commissie van de lidstaten ontvangt.

NB: De Europese Commissie onderhoudt deze webpagina om openbare toegang tot informatie te vergemakkelijken. Deze links staan evenwel onder controle van de lidstaten en de beheersautoriteiten van de Europese Unie en niet onder die van de diensten van de Commissie. De inhoud van deze sites valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de betrokken lidstaten en beheersautoriteiten. Het overzicht met links op deze webpagina is gebaseerd op informatie die door de lidstaten is geleverd. De lijst is niet noodzakelijkerwijs volledig. De reikwijdte en gedetailleerdheid alsmede de wijze van presentatie van de informatie op de websites kan sterk verschillen per lidstaat. De Europese Commissie kan de nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens of informatie dan ook niet waarborgen, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of verplichting aangaande het gebruik van de gegevens of informatie.