Navigation path

Întrebări frecvente

Ce este FSE?

 • Fondul social european (FSE) a fost înființat în 1957, în cadrul Tratatului de la Roma.
 • FSE este unul dintre fondurile structurale ale UE, fiind instrumentul principal pentru crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune în Europa.
 • În perioada 2007-2013, FSE investește aproximativ 75 de miliarde de euro în întreaga Uniune Europeană. La această sumă se adaugă aproximativ 50 de miliarde de euro din finanțări naționale publice. Comisia estimează că peste 70 de milioane de oameni vor beneficia de aceste măsuri.

Mai multe informații privind FSE

Care este bugetul total al FSE?

Bugetul FSE pentru perioada 2007-2013 se ridică la aproximativ 75 de miliarde de euro, adică peste 10 miliarde pe an. Dacă adăugăm cofinanțările naționale publice și private, suma totală disponibilă pentru măsurile sprijinite prin FSE depășește 117 miliarde de euro.

Pentru mai multe informații privind bugetul FSE, consultați secțiunea referitoare la cheltuielile FSE.

În ce domenii activează FSE?

FSE sprijină măsuri precum:

 • învăţarea continuă şi formarea angajaţilor
 • organizarea muncii
 • sprijinirea angajaţilor în contextul restructurării
 • servicii de angajare
 • integrarea persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii
 • reforme ale sistemelor de educaţie şi formare
 • acţiuni de networking între partenerii sociali şi ONG-uri
 • formare în domeniul administraţiei publice şi al serviciilor

În baza de date a priorităţilor puteţi găsi mai multe informaţii privind priorităţile FSE.

Cum mă pot documenta privind FSE?

Secţiunea Biblioteca a acestui site conţine versiunile PDF ale tuturor publicaţiilor noastre.

Ce fel de activități cofinanțează FSE?

FSE cofinanțează proiecte dintr-o varietate largă de domenii legate de îmbunătățirea ocupării forței de muncă, a oportunităților și a incluziunii sociale, în funcție de prioritățile stabilite de statele membre.

Pe paginile cu activități puteți găsi o privire de ansamblu asupra domeniilor finanțate.

Consultați exemplele de proiecte pentru a afla mai multe informații despre proiectele concrete sprijinite de FSE.

Cine poate beneficia de sprijin financiar din partea FSE?

Societățile comerciale, agențiile publice și organizațiile non-profit pot toate să depună cereri. Nu se pot depune cereri de către persoane fizice: numai organizațiile sau companiile pot trimite solicitări.
Aici puteți citi despre modalitatea de participare.

FSE este gestionat la nivel național și/sau regional: pentru a afla cum puteți beneficia de sprijinul FSE, contactați autoritatea de management a FSE din țara sau regiunea dumneavoastră. Datele de contact sunt indicate în secțiunea „Sprijin în țara dvs.”.

Fiecare stat membru publică o listă a beneficiarilor FSE.

Ce este o autoritate de management?

Autorităţile de management ale FSE au birouri la nivel naţional şi regional. Ele diseminează informaţiile privind FSE, primesc cererile şi le evaluează. De asemenea, ele răspund de distribuirea finanţărilor şi de monitorizarea proiectelor aprobate.

Poate un proiect să coopereze cu alte state membre?

FSE sprijină proiectele care cooperează cu proiecte sau organizaţii din alte state membre ale UE.

Pentru mai multe informaţii despre transnaţionalitate, consultaţi secţiunea privinddomeniile noastre de activitate.

În baza de date a proiectelor puteţi găsi mai multe informaţii despre proiectele transfrontaliere sprijinite de FSE.

Ce este un comitet de monitorizare?

Comitetele de monitorizare supraveghează implementarea programelor FSE. Ele sunt formate din reprezentanţi ai autorităţilor publice, parteneri sociali, ONG-uri, sistemul de învăţământ şi Comisie.

Cum pot obţine finanţarea?

FSE este gestionat la nivel naţional şi/sau regional: pentru a afla cum puteţi beneficia de sprijinul FSE, contactaţi autoritatea de management a FSE competentă din ţara sau regiunea dumneavoastră.

Datele de contact se găsesc în secţiunea statelor membre a acestui site.

Oferă FSE sprijin financiar studenților?

Un program operațional FSE axat pe învățământ poate finanța burse pentru studenți.

În baza de date a priorităților puteți găsi mai multe informații privind promovarea învățământului cu ajutorul FSE.

Consultați, de asemenea, site-ul programului Erasmus, care ajută an de an studenții să studieze și să lucreze în străinătate: http://ec.europa.eu/education

Unul dintre angajaţii noştri va participa la un curs de formare. Ce sprijin putem primi noi – ca angajator – din partea FSE şi în ce condiţii?

În principiu, FSE poate sprijini activitatea de formare a angajaţilor. FSE este însă gestionat la nivel naţional şi/sau regional: pentru a afla dacă sunteţi eligibil pentru sprijin din partea FSE în ţara dumneavoastră, contactaţi autoritatea de management a FSE competentă ale cărei date de contact se găsesc în secţiunea statelor membre a acestui site.

Dorim să înființăm un centru de formare. Ne poate ajuta FSE?

În principiu, FSE poate sprijini centrele de formare.

FSE este însă gestionat la nivel național și/sau regional: pentru a afla dacă sunteți eligibil pentru sprijin din partea FSE în țara dumneavoastră, contactați autoritatea de management a FSE competentă. Datele de contact se găsesc în secțiunea „Sprijin în țara dvs.”.

Poate FSE să sprijine un proiect în Africa?

FSE oferă sprijin în cadrul UE.

Pentru asistență externă, consultați site-ul EuropeAid.

Organizația noastră este cofinanțată de FSE. Ce logo putem folosi pentru documentele noastre?

Nu există un anumit logo al FSE. „Regulamentul de implementare” prevede că:

„Toate informațiile și măsurile de publicitate adresate beneficiarilor, potențialilor beneficiari și publicului trebuie să includă următoarele:

(a) emblema Uniunii Europene <...> și menționarea Uniunii Europene;
(b) menționarea fondului în cauză: <...> în cazul FSE: «Fondul social european»;
(c) un enunț la alegerea autorității de management, în care este evidențiată valoarea adăugată a intervenției Comunității și, de preferință, textul «Investiții pentru viitorul dumneavoastră».

În cazul obiectelor promoționale, mici nu se aplică punctele (b) și (c).”

Consultați, de asemenea, Liniile directoare pentru beneficiari și terți cu privire la utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE.

Chiar sunt „câștigătorul loteriei FSE”?

Comisia are cunoștință de existența unei serii de mesaje e-mail frauduloase trimise în numele FSE. Mesajele anunță „câștigarea” unei sume de bani importante și solicită trimiterea datelor de contact într-un e-mail de răspuns.

Vă rugăm să rețineți că aceste mesaje e-mail nu sunt trimise nici de către Comisie, nici cu permisiunea acesteia. Vă recomandăm să nu răspundeți la aceste mesaje. Dacă doriți să contactați Comisia cu privire la anumite aspecte legate de FSE, vă rugăm să utilizați formularul nostru de contact.