Navigation path

Bieži uzdotie jautājumi

Kas ir ESF?

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir dibināts 1957. gadā ar Romas līgumu.

ESF ir viens no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un galvenais instruments vairāk un labāku darbavietu izveidei Eiropā.

Ik gadu aptuveni 15 miljoni iedzīvotāju gūst labumu no ESF finansētajiem pasākumiem, lai gūtu jaunas prasmes, iegūtu darbu vai atrastu labākas darbavietas. Vairāk informācijas par ESF

Kāds ir kopējais ESF budžets?

ESF budžets laikposmā no 2014.-2020. gadam ir 80 miljardi eiro, t. i. vairāk nekā 10 miljardu eiro gadā. To papildinās valsts un privātais līdzfinansējums aptuveni 50 miljardu eiro apmērā, tādējādi kopējie pieejamie līdzekļi ESF atbalstītajiem pasākumiem būs aptuveni 120 miljardi eiro.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ESF budžetu, skatiet ESF piešķīrumu sadaļu.

Kādās sfērās darbojas ESF?

ESF atbalsta tādus pasākumus kā:

  • tālākizglītība un darbinieku apmācība;
  • darba organizācija;
  • darbinieku atbalsts pārstrukturizācijas kontekstā;
  • nodarbinātības dienesti;
  • cilvēku, kuriem ir nelabvēlīgi apstākļi, integrācija darba tirgū;
  • izglītības un apmācību sistēmas reformas;
  • kontaktu dibināšana sociālo partneru un NVO starpā;
  • pārvaldes iestāžu un dienestu darbinieku apmācība.

Lai uzzinātu vairāk par ESF prioritātēm, skatiet darbības jomu lapas vai uzziniet par atbalstu savā valstī.

Kā atrast dokumentus par ESF?

Šīs tīmekļa vietnes sadaļā Bibliotēka visas publikācijas pieejamas PDF formātā.

Kāda veida darbībām ESF piešķir līdzfinansējumu?

ESF piešķir līdzfinansējumu projektiem dažādās sfērās, kas ļauj uzlabot nodarbinātības iespējas un sociālo iekļaušanos, atkarībā no dalībvalstu izvirzītajām prioritātēm.

Lai skatītu līdzfinansēto sfēru pārskatu, izmantojiet lapu, kurā aprakstītas darbības.

Lai uzzinātu vairāk par konkrētiem ESF atbalstītiem projektiem, skatiet projektu piemērus.

Kas var saņemt ESF finansiālu atbalstu?

Pieteikties var visi komercuzņēmumi, valsts aģentūras un bezpeļņas organizācijas. Nav iespējams pieteikties individuāli: pieteikumu iesniedz tikai organizācijas vai uzņēmumi. Šeit var uzzināt, kā pieteikties dalībai.

ESF pārvalda valsts un/vai reģionālā līmenī: lai uzzinātu, kā saņemt atbalstu no ESF, lūdzu, sazinieties ar ESF pārvaldes iestādi savā valstī vai reģionā.

Kontaktinformācija ir pieejama sadaļā „atbalsts jūsu valstī”.

ESF atbalsta saņēmēju sarakstu publicē katra dalībvalsts.

Kas ir pārvaldes iestāde?

ESF atbalstīto programmu detalizētu pārvaldību nodrošina dalībvalstis. Katrai programmai tās ieceļ pārvaldes iestādi (valsts, ŗeģionālā vai citā mērogā), kas informē potenciālos atbalsta saņēmējus, atlasa projektus un kopumā pārrauga programmu īstenošanu.

Vai projekta ietvaros var būt sadarbība ar citām valstīm?

ESF atbalsta projektus, kuru ietvaros notiek sadarbība ar projektiem vai organizācijām citās ES dalībvalstīs.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet starptautiskajai sadarbībai veltīto lapu.

Lai uzzinātu vairāk par ESF atbalstītiem pārrobežu projektiem, meklējiet projektu datubāzē.

Kas ir uzraudzības komiteja?

Uzraudzības komitejas pārrauga ESF programmu īstenošanu. Tajās ir pārstāvji no valsts iestādēm, sociālajiem partneriem, NVO, izglītības sistēmas un Komisijas.

Kā saņemt finansējumu?

ESF pārvalda valsts un/vai reģionālā līmenī: lai uzzinātu, kā saņemt atbalstu no ESF, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo ESF pārvaldes iestādi savā valstī vai reģionā.

Kontaktinformāciju var atrast šīs tīmekļa vietnes dalībvalstu sadaļā.

Vai ESF sniedz finansiālu atbalstu studentiem?

ESF rīcības programma, kuras prioritāte ir izglītība, var finansēt studentu stipendijas. Tomēr ESF tiek pārvaldīts valsts un/vai reģionālā mērogā — lai uzzinātu, vai varat saņemt ESF atbalstu savā valstī, sazinieties ar atbildīgo ESF pārvaldes iestādi. Kontaktinformācija ir atrodama sadaļā “Atbalsts jūsu valstī”.

Lūdzu, skatiet arī Erasmus programmas tīmekļa vietni, kas katru gadu studentiem palīdz mācīties un strādāt ārzemēs: http://ec.europa.eu/education

Viens no mūsu darbiniekiem piedalīsies apmācībā. Kādu atbalstu mēs kā darba devējs varam saņemt no ESF un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Principā ESF var atbalstīt darbinieku apmācību. Tomēr ESF pārvalda valsts un/vai reģionālā līmenī: lai uzzinātu, vai jums ir tiesības pretendēt uz ESF atbalstu savā valstī, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo ESF pārvaldes iestādi, kuras

kontaktinformācija atrodama šīs tīmekļa vietnes dalībvalstu sadaļā.

Mēs vēlamies izveidot mācību centru. Vai ESF mums var palīdzēt?

Principā ESF var atbalstīt mācību centrus.

Tomēr ESF pārvalda valsts un/vai reģionālā līmenī: lai uzzinātu, vai jums ir tiesības pretendēt uz ESF atbalstu savā valstī, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo ESF pārvaldes iestādi. Kontaktinformācija atrodamasadaļā „atbalsts jūsu valstī”.

Vai ESF var atbalstīt projektu Āfrikā?

ESF sniedz atbalstu Eiropas Savienībā.

Lai iegūtu informāciju par ārējo atbalstu, lūdzu, skatiet EuropeAid tīmekļa vietni.

Mūsu organizāciju līdzfinansē ESF. Kuru logotipu mēs varam izmantot savos dokumentos?

Nav konkrēta ESF logotipa. Attiecīgajā regulā noteikts, ka:

“Visos informācijas un komunikācijas pasākumos, ko organizē atbalsta saņēmējs, tiek atzīts atbalsts, kas saņemts no fondiem darbības veikšanai:

a) izvietojot Savienības emblēmu kopā ar atsauci uz Savienību saskaņā ar tehniskajiem parametriem, kas noteikti īstenošanas aktā, kuru Komisija pieņēmusi atbilstoši 115. panta 4. punktam;

b) norādot fondu vai fondus, kas atbalsta darbību.

Ja informācijas vai komunikācijas pasākumi attiecas uz vienu vai vairākām darbībām, ko līdzfinansē vairāk nekā viens fonds, b) apakšpunktā minēto atsauci var aizvietot ar atsauci uz ESI fondiem.”

Lūdzu, skatiet arī pamatnostādnes atbalsta saņēmējiem un citām trešajām pusēm par ES emblēmas izmantošanu ES programmu kontekstā.

Vai tiešām esmu „laimējis ESF loterijā”?

Komisija ir informēta, ka ESF vārdā ir sūtīta virkne e-pasta vēstuļu. Šie ziņojumi satur informāciju par ievērojamas naudas summas “laimestu” un tiek lūgts norādīt e-pasta adresi un kontaktinformāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka Komisija šīs e-pasta vēstules nav sūtījusi un nav devusi savu atļauju tās sūtīt. Iesakām uz šiem ziņojumiem neatbildēt. Gadījumā, ja vēlaties sazināties ar Komisiju par jautājumiem saistībā ar ESF, lūdzam izmantot mūsu sazināšanās veidlapu.